logo itpoint.cz

Český Telecom nabízí asistenční služby

Je určena především zákazníkům, kteří potřebují odeslat zprávu v tištěné podobě, a to buď formou faxové nebo emailové zprávy

Akciová společnost Český Telecom začala poskytovat na telefonním čísle 133008 službu Telecom Asistent. Tuto novinku ocení především zákazníci, kteří potřebují odeslat zprávu v tištěné podobě, a to buď formou faxové nebo emailové zprávy. Po vytočení čísla 133008 si zákazník může také objednat službu Předběžné odsouhlasení hovoru na účet třetí stanice. V tomto případě sdělí operátorce telefonní čísla stanic, které budou propojeny, a počet hovorů, ke kterým pro tyto stanice vystavuje souhlas s účtováním (maximálně však tři hovory). Doba platnosti souhlasu je stanovena nejdéle do konce následujícího pracovního dne, pokud si zákazník nepřeje kratší časový limit. Tato služba je poskytována jak v tuzemském, tak i v zahraničním telefonním styku.

Další dvě nově zavedené služby Informace zaslaná emailem a faxem jsou poskytovány na čísle 1181. V tomto případě požádá zákazník operátorku o vyhledání telefonního čísla v cizině nebo v České republice a jeho následné zaslání na předem uvedenou emailovou adresu nebo na faxové číslo.

Článek ze dne 31. května 2001 - čtvrtek