logo itpoint.cz

Český Telecom očima veřejnosti

Od roku 1997 sleduje Český Telecom pomocí pravidelného výzkumu svoji image. Nejnovější výsledky (11/2000) mimo jiné ukazují, že sílí vliv konkurenčních telekomunikačních operátorů.

Již od roku 1997 sleduje Český Telecom pomocí pravidelného výzkumu svoji image, tj. zpúsob, jak je vnímán veřejností. Image firmy se pak promítá do chování a rozhodování zákazníků a ovlivňuje tak i jejich zájem o produkty společnosti. Nejnovější výsledky - listopadu 2000 mimo jiné ukazují, že sílí vliv konkurenčních telekomunikačních operátorů.

Co ovlivnilo poslední výsledky výzkumu ? Poslední vlna výzkumu, shrnující vývoj za květen - listopad 2000, promítla řadu události přímo nebo nepřímo spojených se společnosti :

  1. prodloužení nejslabšího pásma tarifu Internet2000 a současná kritika internetových providerů vůči cenové politice Českého Telecomu v oblasfi internetových tarifů
  2. schválení konečného termínu liberalizace telekomunikačního trhu
  3. spuštění bezplatného přístupu k internetu QUICK
  4. diskuse o uzavírání propojovacích dohod
  5. pokles cen připojení euroISDN

Výrazně se také zvýšila aktivita mobilních operátorů v oblasti hlasových služeb. Hlavní výsledek výzkumu image index nezaznamenal výraznějšf změnu.

Ve srovnání s jarním výzkumem došlo ke snížení image indexu o jeden bod. Tato změna sice není příliš výrazná. Zahrnuje v sobě i možnost statistické chyby, ale nesignalizuje ani významnější zlepšení v očích veřejnosti.

Současná hodnota image idexu (za celou ČR) je na úrovni 46 bodů. Od jara 1999 je tato hodnota relativně stabilní (jaro 1999 - 49, podzim 1999 - 46, jaro 2000 - 47).

Nejlepší hodnota image indexu byla zaznamenána v Severních Čechách - 50 bodů, v ostatních regionech nebyl naměřen větší rozdíl - hodnoty se pohybují od 44 do 45 bodů (Praha a Jižní Čechy 45, Morava 44 bodů).

Také klíčové charakteristiky společnosti vykazují stabilitu nebo i nepatrné zlepšení :

Na základě výzkumu se při pohledu na společnost jako na osobnost, tato jeví jako bohatý a silný muž.

Jak zná veřejnost obchodní jméno Český Telecom

Český Telecom je spontánně nejznámější společností v oblasti telekomunikací. Spontánní znalost dosahuje 80 %. Mezi dalšími telekomunikačními operátory jsou nejčastěji uváděny společnosti EuroTel (66 %), Paegas (60 %) a Oskar (52 %).

U ostatních telekomunikačních firem nepřesahuje ukazatel spontánní znalosti úroveň 10 %.

MEMOBOX je nejznámějšf službou

Služba MEMOBOX je nejčastěji spontánně uváděnou službou (28 %). Následuje Karta X (13 %), Zelená linka (10 %), Internet (9 %).

Tradiční sponzorské aktivityjsou pevně zapsány v povědomí veřejnosti

V dlouhodobém trendu jsou nejznámější velké sportovní sponzorské projekty, zejména hokejová extraliga. Nárůst znalosti podpory českého olympijského týmu lze přisoudit letní olympiádě v Sydney.

Stabilně vysokou znalost si mezi veřejností uchovávají i klíčové humanitární (linka bezpečí) a kulurně-sponzorské (MFF Karlovy Vary, Ceny Thálie, Febiofest) aktivity.

Všechny údaje dokazují, že díky vyprofilované sponzorské strategii může firma disponovat nadstavbovými komunikačními kanály pro značku i pro jednotlivé produkty.

Zpracováno na základě podkladů od Českého Telecomu

 www.telecom.cz

Článek ze dne 7. března 2001 - středa