logo itpoint.cz

Český Telecom poskytuje slevy zdravotně postiženým

Zvýhodnění zdravotně postižených přesahuje ročně 100 miliónů korun

Další výhody zdravotně postiženým občanům začal poskytovat Český Telecom. Na základě nové dohody uzavřené se Sdružením zdravotně postižených v ČR je hendikepovaným zákazníkům dodáváno podle druhu jejich postižení speciální telefonní zařízení, a to za sníženou cenu pronájmu, odpovídající standardnímu přístroji, tedy 17,40 Kč. Výhodné podmínky se týkají zejména všech držitelů průkazu ZTP/P, osob bezmocných a neslyšících. Uvedené skupiny osob mají také 85% slevu na zřízení telefonní stanice, takže za zavedení telefonu platí pouze 525 Kč. Neplatí ani měsíční paušální poplatek za používání telefonní stanice, který u nejoblíbenějšího tarifního programu Standard činí 175,- Kč. v současnosti je u Českého Telecomu evidováno přes 47.000 takto zvýhodněných stanic. Zvýhodnění zdravotně postižených přesahuje ročně 100 miliónů korun.

V případě neslyšících jsou dodávány psací telefony, u nedoslýchavých přístroje s možností nastavení hlasitosti. Slabozrací a nevidomí mohou využívat telefonů s velkými tlačítky a reliéfním označením. Lidé s těžkým pohybovým postižením mají možnost používat komfortní bezdrátové telefony s dosahem po celém bytě. Český Telecom také již čtvrtým rokem podporuje speciální telefonické centrum pro neslyšící. v centru, založeném na konci roku 1997, pracuje v nepřetržitém provozu 7 vyškolených operátorek. Ke kontaktu neslyšících se slyšícím světem dochází prostřednictvím faxů, počítačů a speciálních psacích telefonů, a to za sníženou, celostátně platnou cenu 2,- Kč za minutu. Neslyšící nejčastěji využívají centrum ke komunikaci se slyšícími rodinnými příslušníky, ale i k dorozumění se s úřady nebo k vyhledávání vlakových a autobusových spojů.

 www.telecom.cz
tisková zpráva

Článek ze dne 20. července 2001 - pátek