logo itpoint.cz

Český Telecom představuje Modrou linku

Modrá linka umožňuje sdílet náklady na hovorné mezi volajícím a volaným. Volající platí vždy částku odpovídající přibližně místnímu tarifu a volaný pevně stanovené hovorné. Skutečnost, že volající platí část nákladů na spojení, omezuje počet zlomyslných volání.

Český Telecom rozšířil svou nabídku založenou na technologii inteligentních sítí o službu Modrá linka 0844. Ta umožňuje sdílet náklady na hovorné mezi volajícím a volaným. Volající platí vždy částku odpovídající přibližně místnímu tarifu a volaný pevně stanovené hovorné. Skutečnost, že volající platí část nákladů na spojení, omezuje počet zlomyslných volání.

Služba vychází z principu již známé Zelené linky 0800, jejímž prostřednictvím lze telefonovat na účet volaného. Technologie inteligentních sítí poskytuje zákazníkovi řadu výhod. Nejen výběr čísla, ale také různé způsoby směrování hovorů, možnost omezení příchozích hovorů pomocí seznamu zakázaných či povolených zdrojů volání apod. Telefonáty se také dají směrovat podle typu dne, denní doby, původu volání, zátěže či jiné doplňkové informace.

Modrá linka nevyžaduje žádné přídavné zařízení, k využívání této služby stačí běžná telefonní linka. Pro výpočet ceny hovoru z pevné telefonní stanice jsou stanovena následující pravidla. Volanému jsou hovory účtovány po vteřinách. Princip tarifování pro volajícího je stejný jako u místního hovoru.

Modrá linka patří do skupiny tzv. Barevných linek, které umožňují rychlou a efektivní komunikaci se zákazníkem pomocí jediného čísla. Ve světě je tato služba známá pod názvem Blue Line. Podrobnější informace o Modré lince získají zákazníci na bezplatném čísle Telefonického centra služeb ČESKÉHO TELECOMU 0800222222, kde si mohou Modrou linku také přímo objednat.

Přehled základních cen služby Modrá linka

SLUŽBA CENA
zřízení Modré linky 5 000 Kč
měsíční paušální poplatek za užívání Modré linky v případě výběru vlastního uživatelského čísla 2 500 Kč
měsíční paušální poplatek za užívání Modré linky v případě výběru uživatelského čísla provozovatelem 1 500 Kč
hovorné - volaný 3 Kč/min.
hovorné - volajícího z pevné linky - slabý provoz * 0,90 Kč/min.
hovorné - volajícího z pevné linky - silný provoz ** 1,50 Kč/min.
přesměrování při obsazení a nepřihlášení zdarma
používání základních hlásek zdarma
volání z mobilních telefonů dle ceníku mobilních operátorů

* všední dny 19,00 - 07,00 a celých 24 hodin v soboty, neděle a svátky
** všední dny 07,00 - 19,00

 www.telecom.cz
tisková zpráva

Článek ze dne 15. listopadu 2001 - čtvrtek