logo itpoint.cz

Český Telecom připravil po projednání s Českým telekomunikačním úřadem návrh nových cen telekomunikačních služeb

Tyto služby vstoupí v platnost k 1. únoru 2002. Nová struktura cen přináší oproti loňskému roku několik významných změn ...

Služby vstupují v platnost ke dni 1.2. 2002 - nová struktura cen přináší oproti loňskému roku několik významných změn :

Zákazníci, kteří nebudou chtít zvolit některý z nových cenových programů, budou automaticky využívat druh cenového programu, který si vybrali v letošním roce.

Cenové programy pro domácnosti od 1. února 2002

Domácnosti si od 1. února 2002 budou moci vybrat z celkem pěti cenových programů, které jsou připraveny pro potřeby různých skupin zákazníků.

K stávajícím programům

Struktura účtování telefonních hovorů ani používání časové tarifikace se pro zákazníky z řad domácností nezmění. Nárůst ceny za používání telefonní stanice (měsíční paušální poplatek) bude kompenzován zavedením volného hovorového kreditu (od 90 Kč do 500 Kč), možným výběrem lépe vyhovujícího cenového programu a zlevněním místních, meziměstských a mezinárodních hovorů. Míra zlevnění hovorného (oproti roku 2001) je závislá na zvoleném cenovém programu.

HOME MAXI
Nová podoba cenového programu HOME MAXI, který zákazníci ČESKÉHO TELECOMU využívají již od dubna letošního roku, zahrnuje volný kredit 280 Kč jako součást měsíčního paušálu ve výši 499 Kč. Program je určen především pro hodně volající zákazníky, kterým nabízí levnější meziměstská a mezinárodní volání a volání do mobilních sítí. Volný kredit je možné využít na všechny druhy volání a připojení k internetu. Zákazník tak může využít až 400 minut místního volání nebo 280 minut meziměstského volání či 18 hodin připojení k internetu.

HOME STANDARD
Nejoblíbenější cenový program HOME STANDARD, který ČESKÝ TELECOM zavedl také již v dubnu letošního roku, je určen především zákazníkům, kteří volají převážně místně a mimo špičku. Jeho nová podoba zahrnuje v rámci měsíčního paušálu 299 Kč také volný kredit ve výši 90 Kč, který mohou zákazníci využít pro místní a meziměstská volání a volání na informace o telefonních číslech 1180. To představuje například až 128 minut místního volání nebo 90 minut meziměstského hovoru.

HOME MINI
Zákazníkům, kteří volají velmi málo a telefonní linku používají především k příjmu hovorů, nabízí ČESKÝ TELECOM od dubna 2001 cenový program HOME MINI. Jeho nová podoba zahrnuje v měsíčním paušálu 190 Kč a volný kredit ve výši 90 Kč využitelný pro místní a meziměstská volání volání a volání na informace o telefonních číslech 1180. To představuje například až 64 minut místního hovoru.

PříTel
Další novinkou pro zákazníky z řad domácností je služba PříTel, kterou bude ČESKÝ TELECOM nabízet od 1. února 2002. Díky ní si budou moci klienti zvolit tři telefonní čísla v síti ČESKÉHO TELECOMU (místní či meziměstská), na která budou volat až o 15 % levněji.

Internet 2002
Od 1. února 2002 dojde ke zjednodušení účtování cen za vytáčené připojení k internetu. Doposud používaná tarifikace využívající jednotkové ceny za delší časové úseky bude nahrazena časovou tarifikací s cenou definovanou za minutu provozu. Místo stávajících tří časových pásem budou zavedena jen dvě časová pásma s levnějším připojením už od 18:00.

ČESKÝ TELECOM připravil speciálně pro uživatele internetu také pět nadstavbových cenových programů :

Ty je možné dokoupit formou příplatku k měsíčnímu paušálu ve výši od 89 Kč do 1990 Kč za měsíc ke všem cenovým programům (tj. pro domácnosti, podniky i ISDN programy, kromě programu HOME MINI). Zákazníci tak získají buď další volný kredit nebo výhodnější ceny za připojení k internetu v určeném časovém období (podle zvoleného doplňkového programu).

Cenové programy pro malé a střední podniky od 1. února 2002

Pro malé a střední podnikové zákazníky připravil ČESKÝ TELECOM od 1. února 2002 ke stávajícímu programu BUSINESS STANDARD tři zcela nové cenové programy :

Tyto programy se liší výší měsíčního paušálu, výší volného kreditu a cenami hovorného.

Společnostem, které dosahují velkého objemu provozu, bude ČESKÝ TELECOM nabízet sedm TOP cenových programů :

  1. Business BASIC
  2. Business BRONZE
  3. Business SILVER
  4. Business GOLD
  5. Business PLATINUM
  6. Business PLATINUM PLUS
  7. Business PLATINUM EXCLUSIVE

BUSINESS MAXI PLUS
Program BUSINESS MAXI PLUS nabízí zákazníkům nejlevnější ceny hovorů. Součástí měsíčního paušálního poplatku ve výši 1599 Kč je volný kredit v hodnotě 1100 Kč, který je využitelný pro všechny typy volání i připojení k internetu. S programem BUSINESS MAXI PLUS tak klienti získají až 400 minut meziměstských hovorů ve špičce či 200 minut volání do sítí mobilních operátorů. S kreditem mohou také surfovat po internetu až 22 hodin ve špičce. Oproti loňskému roku dochází ke zlevnění meziměstských hovorů ve špičce o 21 % a volání do sítě mobilních operátorů o 19 %.

BUSINESS MAXI
Zákazníci, kteří si objednají program BUSINESS MAXI s pravidelným měsíčním poplatkem 999 Kč, získají volný kredit v hodnotě 580 Kč. Ten mohou využít pro všechny typy hovorů včetně připojení k internetu. Kredit zahrnuje až 200 minut meziměstského volání ve špičce, nebo 100 minut volání do sítí mobilních operátorů či 11 hodin připojení k internetu ve špičce. Program BUSINESS MAXI přináší ve srovnání s rokem 2001výraznější zlevnění hovorného. Cena za meziměstský hovor ve špičce je nižší o 17 %, za minutu spojení do sítě mobilního operátora pak zaplatí zákazník o 15 % méně.

BUSINESS STANDARD PLUS
Tento program nabízí levnější volání pro téměř všechny typy hovorů ve srovnání s programem BUSINESS STANDARD. Oproti loňskému roku dochází ke zlevnění meziměstských volání ve špičce téměř o 14 % a hovorů do sítí mobilních operátorů o 12 %. V rámci měsíčního paušálu 699 Kč obdrží zákazníci volný kredit ve výši 350 Kč. Ten mohou využít pro všechny druhy volání a připojení k internetu. Zákazník tak získá až 255 minut místního nebo 116 minut meziměstského volání ve špičce.

BUSINESS STANDARD
Tento cenový program využívají zákazníci už od dubna letošního roku a jeho nová podoba zahrnuje volný kredit v hodnotě 100 Kč v rámci měsíčního paušálu 399 Kč. Tento kredit je využitelný pro místní a meziměstská volání v síti ČESKÉHO TELECOMU, což představuje například až 71 minut místního volání ve špičce. S programem BUSINESS STANDARD budou zákazníci volat ve srovnání s rokem 2001 levněji v místním, meziměstském, mezinárodním provozu i volání do sítí mobilních operátorů. Podnikoví zákazníci, kteří si neobjednají nový volitelný cenový program, budou nadále využívat program BUSINESS STANDARD.

TeamTel
Pro podnikové zákazníky je připravena od 1. února 2002 nová služba TeamTel. Ta umožňuje na vybraná tři čísla v síti ČESKÉHO TELECOMU - místní nebo meziměstská, volat až 15 % levněji.

Ceny euroISDN

ČESKÝ TELECOM připravil od 1. února 2002 pět nových cenových programů pro uživatele služeb euroISDN :

Tyto programy zahrnují v měsíčním paušálu ve výši od 599 Kč do 2399 Kč volný kredit v hodnotě od 100 Kč do 1650 Kč měsíčně, který je využitelný v závislosti na cenovém programu pro místní, meziměstská a mezinárodní volání, pro hovory do mobilních sítí a připojení k internetu podle tarifu internet 2002. Přehled cenových programů je uveden v příloze této tiskové zprávy. Další údaje o zpoplatňování služeb euroISDN budou k dispozici na webové stránce euroISDN.

Veškeré informace a formuláře k objednání cenových programů zákazníci ČESKÉHO TELECOMU obdrží jednak v prodejních místech ČESKÉHO TELECOMU - TELEPOINTECH, dále na internetové adrese , ČESKÉHO TELECOMUa na bezplatné lince Telefonického centra služeb 0800123456, která je určena domácnostem, nebo na čísle 0800222222, která je zřízená pro podnikové zákazníky.

 www.telecom.cz
tisková zpráva

Článek ze dne 20. prosince 2001 - čtvrtek