logo itpoint.cz

Český Telecom provede úpravu sítě radiotelefonů Hughes

Od 23. ledna do konce dubna 2001 proběhne přelaďování sítě radiotelefonů Hughes ...

Technickou úpravu sítě radiotelefonů Hughes provede na základě rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu od 23. ledna do konce dubna letošního roku Český Telecom.

Podstatou úprav je přeladění sítě místních bezdrátových telefonů Hughes na území hl.m. Prahy a přilehlém území UTO Praha do jiného frekvenčního pásma. Stávající nastavení mohlo ve výjimečných případech způsobovat interference se sítěmi GSM 900. Převedení na novou frekvenci způsobí krátkodobé přerušení provozu jednotlivých telefonních stanic na přibližně 10-20 minut. Proto budou veškeré změny prováděny v noci mezi 22:00 a 2:00 hodinou.

Radiotelefony systému Hughes v současné době využívá zhruba 15 tisíc zákazníků na území Prahy.

Český Telecom a.s. je vedoucí telekomunikační společností v České republice. V oblasti poskytování hlasových služeb se počet jeho zákazníků blíží již čtyřem miliónům. Prostřednictvím své dceřiné společnosti EuroTel Praha, spol. s r.o., se významně podílí také na trhu mobilních služeb. Díky zásadní modernizaci sítě uskutečněné zejména ve druhé polovině 90. let rozšiřuje nabídku o nejmodernější telekomunikační produkty. Zmodernizovaná přenosová kapacita společnosti je také stále intenzivněji využívána ostatními operátory.

 www.telecom.cz
tisková zpráva

Článek ze dne 23. ledna 2001 - úterý