logo itpoint.cz

Český Telecom snižuje ceny volání z pevných linek do mobilních sítí

Od 1. července budou moci zákazníci využívající cenové programy Home Standard a Home Maxi telefonovat na mobily za 6,80 Kč za minutu, což představuje zlevnění o 28 procent.

Až o polovinu snižuje ČESKÝ TELECOM od 1. července 2001 ceny za telefonní hovory z pevné sítě na mobilní telefony v sítích českých mobilních operátorů. Zlevnění mohou využít všichni zákazníci ČESKÉHO TELECOMU, domácnosti i firmy.

Pouze za 6,80 Kč za minutu budou na mobily telefonovat zákazníci ČESKÉHO TELECOMU využívající nejběžnější cenový program HOME STANDARD a program HOME MAXI. To ve srovnání s původní cenou 9,40 Kč za minutu představuje zlevnění o celých 28 %. U cenového programu HOME MINI se cena nezmění. Přehled cen pro všechny programy HOME je Přílohou této tiskové zprávy.

Také pro všechny firemní klienty ČESKÝ TELECOM připravil k 1. červenci 2001 zásadní snížení cen v závislosti na zvoleném BUSINESS cenovém programu, a to od 28 % až do 48 %. I pro podniky tak hovory do mobilních sítí oproti původní ceně 9,40 Kč za minutu dramaticky zlevňují.

Třetí oblastí, kde dojde od příštího měsíce k poklesu cen, budou hovory z veřejných telefonních automatů. Pro tato volání je používána impulsní tarifikace. Ke snížení ceny od 1. července dojde prodloužením intervalu mezi tarifními impulsy z původních 15,60 na 22,94 vteřin. To představuje zlevnění přibližně o 19% až 35 %. Orientační minutové ceny hovorů z veřejných telefonních automatů jsou v Příloze 2 této tiskové zprávy.

Po zavedení časové tarifikace k 1. lednu 2001 a nabídce volitelných cenových programů od 1. dubna je to již třetí významná a pozitivní změna, kterou ČESKÝ TELECOM v letošním roce připravil pro své zákazníky. Tyto systematické kroky jsou umožněny dosavadním úspěšným působením ČESKÉHO TELECOMU na liberalizovaném trhu.

Ceny jsou platné 24 hodin denně a nerozlišují se územní ani časová pásma špička / mimo špičku. Snížená cena platí pro volání do všech mobilních sítí v České republice, tedy pro předčíslí 0601 - 0608 a 072, 073 a 077. Účtování telefonních hovorů na mobilní telefony bude (s výjimkou výše zmíněných veřejných telefonních automatů) probíhat stejně jako doposud, tedy po třicetivteřinových intervalech. Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH.

ČESKÝ TELECOM, a. s., je s téměř čtyřmi milióny provozovaných telefonních stanic vedoucí telekomunikační společností v České republice.

Mimořádnou pozornost věnuje ČESKÝ TELECOM využití růstového potenciálu datových a internetových služeb. Podle výzkumu agentury GfK považují IT manažeři ČESKÝ TELECOM za nejlepšího poskytovatele datových služeb v ČR. Založením odštěpného závodu IMAGINET se hodlá stát rovněž předním poskytovatelem komplexních služeb v oblasti e-commerce a netradičního podnikání.

ČESKÝ TELECOM, a. s., získal v roce 2001 cenu za informačně nejotevřenější firmu domácího kapitálového trhu Signum Temporis. Hodnocení zahrnovalo veřejné hlasování asi tisíce odborníků a zástupců tisku a devítičlenné komise.

ČESKÝ TELECOM, a. s., patří podle své tržní kapitalizace a objemu obchodů k nejvýznamnějším firmám na českém kapitálovém trhu. Akcie společnosti jsou ve formě GDR obchodovány i na London Stock Exchange. Rating ČESKÉHO TELECOMU, a. s., patří trvale k nejvyšším, které mohou české společnosti získat od významných mezinárodních ratingových agentur.

Hlavním akcionářem ČESKÉHO TELECOMU, a. s., je Fond národního majetku ČR, který vlastní 51% akcií. Hlavním partnerem společnosti je holandsko-švýcarské konsorcium TelSource s 27 %. Podílníky TelSource N. V. jsou společnosti Swisscom a KPN Royal Dutch Telecom. Dalších 6,5% akcií ČESKÉHO TELECOMU, a. s., vlastní přímo KPN Royal Dutch Telecom.

 www.telecom.cz
tisková zpráva

Článek ze dne 22. června 2001 - pátek

Trápí vás zubař? Co vám může pomoci?
I když neplatíte nejvíc? Do 30 dnů? Vzory textů, emailů, inzerátů. Fungují.
s moduly: Faktury, Objednávky, Majetek, Kniha jízd, DPH, EET, Daň z příjmu, ..