logo itpoint.cz

Český Telecom vyhlásil soutěž pro školy o nejlepší internetové stránky

Akciová společnost ČESKÝ TELECOM vyhlásila soutěž (Dej hlas své škole) v rámci projektu Planeta Internetu. Do soutěže mohou přihlásit své internetové stránky všechny školy v České republice. Soutěž probíhá v termínu od 9. 4. do 30. 5. 2001.

Akciová společnost ČESKÝ TELECOM vyhlásila soutěž "Dej hlas své škole" v rámci projektu Planeta Internetu. Do soutěže mohou přihlásit své internetové stránky všechny školy v České republice.

Škola, jejíž stránky dostanou nejvíce hlasů, získá od ČESKÉHO TELECOMU 30 počítačů. Další čtyři instituce v pořadí pak získají předem připravené speciální ceny. Každá škola se může přihlásit do soutěže formou registrace svých internetových stránek na adrese http://edu.iol.cz . Soutěž probíhá v termínu od 9. 4. do 30. 5. 2001.

Hlasovat mohou nejen žáci, studenti a pedagogové, ale i rodiče a ostatní veřejnost, která projeví o webové stránky školy zájem. Hlasování probíhá prostřednictvím odeslání emailu, jedinou podmínkou pro možnost hlasování a tedy zapojení do soutěže, je založení jakékoli emailové adresy. Všichni účastníci hlasování budou na závěr slosováni a deset z nich odměněno zajímavými cenami. Slavnostní vyhlášení vítězů proběhne v červnu letošního roku.

Cílem soutěže je jednak rozšířit povědomí o školních internetových stránkách, napomoci jejich zkvalitnění, ale také podpořit vlastní tvorbu webových prezentací. Všechny zaregistrované stránky budou ohodnoceny odbornou porotou jak z hlediska obsahu, tak i technického zpracování. Výsledky hodnocení pak budou předány škole k dalšímu využití.

Hodnotící kritéria a další informace o soutěži jsou k dispozici na webových stránkách projektu Planeta Internetu na adrese http://edu.iol.cz v sekci soutěž.

Generálním partnerem projektu Planeta Internetu je akciová společnost ČESKÝ TELECOM. Jeho hlavním cílem je naučit žáky, student, ale i pedagogy českých škol pracovat s internetem jako nezbytným komunikačním nástrojem. ČESKÝ TELECOM umožnil rozšíření projektu do regionů, kdy za jeho pomoci bylo otevřeno 14 regionálních center Planety Internetu po celé republice. Těžiště letošního ročníku Planety Internetu spočívá v organizaci bezplatných seminářů v regionálních centrech, které jsou určeny jak studentům, tak i pedagogům. Jejich náplní je především seznámení posluchačů s internetem, se základními vlastnostmi prohlížeče a jednoduchým vyhledáváním. Letos bude proškoleno touto formou několik desítek tisíc účastníků.

Další součástí projektu je nabídka připojení pevnými linkami prostřednictvím EDU.IOL balíčků od INTERNET OnLine, divize ČESKÉHO TELECOMU, a.s. Pevné připojení je rychlostmi i cenově přizpůsobeno možnostem škol, které mají zájem se k Internetu připojit nebo zlepšit své stávající připojení a zapojit Internet plně do výuky. Součástí balíčků je nabídka společnosti Software602, která školám pomáhá za bezkonkurenční cenu prostřednictvím komunikačního, databázového a kancelářského softwaru zlepšit a legalizovat softwarové vybavení školy.

Podrobnější informace o projektu, seznam regionálních center s kontakty a doprovodné akce naleznete na specializovaném serveru projektu na internetové adrese http://edu.iol.cz

 www.telecom.cz
tisková zpráva

Článek ze dne 11. dubna 2001 - středa