logo itpoint.cz

Český Telecom zabezpečí služby komunikační infrastruktury pro informační systémy veřejné správy

Komunikační infrastruktura Českého Telecomu umožní do dvou let připojit a vzájemně propojit všechny subjekty veřejné správy (ministerstva, centrální orgány, krajské úřady, obecní úřady, úřady práce, finanční úřady, školy, knihovny apod.)

Komunikační infrastruktura Českého Telecomu umožní do dvou let připojit a vzájemně propojit všechny subjekty veřejné správy (ministerstva, centrální orgány, krajské úřady, obecní úřady, úřady práce, finanční úřady, školy, knihovny apod.). Cílem projektu je zajistit bezpečnou a ekonomickou komunikaci (datovou i hlasovou) včetně přístupu k centrálním informačním zdrojům. V rámci komunikační infrastruktury tak bude možné rovněž připojení kontaktních míst veřejné správy, která jsou nezbytná pro přístup občanů k informacím z této oblasti.

Rámcovou smlouvu se společností Český Telecom o poskytování služeb komunikační infrastruktury Informačních systémů veřejné správy (ISVS) dnes na svém zasedání schválila Vláda České republiky.

Zajištění služeb spolehlivé, rychlé a finančně dostupné komunikační infrastruktury pro Informační systémy veřejné správy je klíčovým předpokladem pro zpřístupnění služeb elektronické veřejné správy občanům a podnikatelským subjektům.

Komunikační infrastruktura umožní propojení veškerých Informačních systémů veřejné správy. Prostřednictvím sítě kontaktních míst si občan na jednom místě bude moci zařídit všechny potřebné záležitosti (od osobních dokladů až po výpis z rejstříku trestů). Odpadne tak zdlouhavé chození po úřadech - obíhat budou pouze elektronické informace mezi úřady. Stejná data budou do systému zaváděna pouze jednou a následně jen opravována a doplňována. Různé instituce proto nebudou vyžadovat od obyvatel stále tytéž informace, které již veřejné správě předtím jednou poskytli.

Rozsáhlé celoplošné řešení služeb komunikační infrastruktury umožní urychlený postup při výstavbě jednotlivých informačních subsystémů. Jde zároveň o ekonomicky nejvýhodnější variantu pro státní a veřejnou správu - s průhledným způsobem financování.

Český Telecom poskytne komunikační infrastruktury formou komplexní telekomunikační služby. Na straně státního rozpočtu by tak mělo dojít k výrazné úspoře prostředků investovaných do budování individuálních infrastruktur jednotlivých subjektů veřejné správy. ČESKÝ TELECOM, a.s., při tom zhodnotí své dlouholeté zkušenosti s poskytováním celého spektra telekomunikačních služeb orgánům i organizacím veřejné správy.

 www.telecom.cz
tisková zpráva

Článek ze dne 17. října 2001 - středa