logo itpoint.cz

Český Telecom začne 11. září 2001 vyplácet dividendy

Na jednu akcii o jmenovité hodnotě 1000 Kč připadá dividenda před zdanění ve výši 75 Kč, na akcii o jmenovité hodnotě 100 Kč pak dividenda ve výši 7,50 Kč.

Vyplácet dividendy za rok 2000 začne 11. září 2001 ČESKÝ TELECOM, a.s. Na jednu akcii o jmenovité hodnotě 1000 Kč připadá dividenda před zdanění ve výši 75 Kč, na akcii o jmenovité hodnotě 100 Kč pak dividenda ve výši 7,50 Kč.

Rozhodným dnem pro vznik práva na dividendu je 29. červen 2001. Právo na výplatu dividendy mají osoby, které jsou k tomuto datu řádnými akcionáři ČESKÉHO TELECOMU, případně jejich dědici nebo právní nástupci, pokud prokáží svůj nárok. V případě zaknihovaných akcií na majitele to jsou akcionáři zapsaní k rozhodnému dni ve výpisu Střediska cenných papírů. V případě akcií na jméno to jsou akcionáři zapsaní k rozhodnému dni v seznamu akcionářů vedeném ČESKÝM TELECOMEM.

Dividenda bude akcionářům vyplácena prostřednictvím Československé obchodní banky následujícím způsobem :

Způsob výplaty bude buď v hotovosti na kterékoliv pobočce IRB, nebo bezhotovostním převodem na peněžní účet akcionáře dle jeho dispozic nebo prostřednictvím poštovní poukázky zaslané do místa trvalého pobytu akcionáře.

Konkrétní zvolený způsob výplaty si dohodne akcionář s IRB. O výplatě dividend rozhodla Valná hromada akcionářů 15. června 2001. Nevyzvednuté dividendy budou akcionářům vypláceny ČSOB v zákonem stanovené lhůtě.

 www.telecom.cz
tisková zpráva

Článek ze dne 12. července 2001 - čtvrtek