0800111111"/> Český telecom zavádí nové volitelné cenové programy pro rok 2001
logo itpoint.cz

Český telecom zavádí nové volitelné cenové programy pro rok 2001

Jak domácnosti, tak i podniky si je mohou začít objednávat již od 7. února 2001 - další info také na 0800111111.

Volitelné cenové programy zavádí od 1. dubna 2001 pro své zákazníky akciová společnost ČESKÝ TELECOM. Jak domácnosti, tak i podniky si je mohou začít objednávat již od 7. února 2001.

Cenové programy pro domácnosti

Ceny platné od 1. ledna 2001 (jak měsíční paušál tak hovorné) budou u všech bytových stanic automaticky (pokud si zákazníci neobjednají jinou variantu) poskytovány jako cenový program HOME STANDARD.

Zákazníci však dostanou od 1. dubna na výběr z dalších dvou možností - cenových programů HOME MINI a HOME MAXI.

Varianta HOME MINI je vhodná pro ty zákazníky, kteří volají málo a telefon využívají více pro příjem hovorů. Tento program zahrnuje volný kredit ve výši 90 Kč, který mohou využít jak pro místní tak i meziměstská či mezinárodní volání. Volný kredit kupříkladu představuje 56 minut místního volání mimo špičku nebo 31 minut ve špičce. Ceny jednotlivých druhů hovorů jsou však ve srovnání s programy HOME STANDARD a HOME MAXI vyšší.

Cenový program HOME MAXI je určen těm zákazníkům, kteří volají často, a to zejména meziměstsky či mezinárodně ve špičce. Sleva u mezinárodního volání ve špičce se v porovnání s programem HOME STANDARD pohybuje v rozmezí od 0,50 Kč do 11,40 Kč za minutu, za minutu meziměstského volání ve špičce pak zákazník zaplatí pouze 3,50 Kč. Cena za používání telefonní stanice (měsíční paušální poplatek) u programu HOME MAXI činí 225 Kč oproti 175 Kč v programu HOME STANDARD.

Cenové programy je nutné objednat nejpozději do 20. dne v daném měsíci, aby je mohl zákazník využívat od  1. dne měsíce následujícího.

Veškeré informace a formulář k objednání cenových programů zákazníci ČESKÉHO TELECOMU obdrží jednak v Zákaznických centrech ČESKÉHO TELECOMU, dále na internetové adrese www.telecom.cz a na speciální bezplatné lince 0800 111 111.

Cenové programy pro podniky

Z různých cenových programů si budou moci od 1. dubna 2001 vybírat rovněž podnikoví zákazníci. ČESKÝ TELECOM připravil celkem pět variant odstupňovaných podle objemu hovorů a s odpovídajícími rozdílnými cenami hovorného.

Do cenového programu BUSINESS STANDARD, jehož ceny jsou totožné se stávajícími cenami pro podnikové zákazníky, budou od 1. dubna 2001 automaticky zařazeni všichni podnikoví zákazníci, kteří nepožádají o některou z dalších variant.

Kromě HOME STANDARD si budou moci vybrat z dalších celkem čtyř cenových programů :

Pro výběr optimálního programu bude rozhodující výše celkové protelefonované částky (ze všech telefonních stanic zákazníka dohromady). Pokud například úhrnná výše hovorného (počítáno podle standardních cen) bude vyšší než 0,1 mil. Kč, ale nižší než 0,2 mil. Kč, bude pro zákazníka nejvýhodnější cenový program BUSINESS BRONZE. Výsledná (nižší) částka za regulované služby pro jednotlivé kategorie hovorů (místní silný, slabý, meziměstský silný, slabý a mezinárodní silný, slabý) pak bude stanovena dle zvoleného cenového programu BUSINESS BRONZE.

Obdobný postup bude aplikován v případě, že výše hovorného bude vyšší než 0,2 mil. Kč a nižší než 1 mil.Kč (cenový program BUSINESS SILVER) nebo v případě, kdy hovorné bude vyšší než 1 mil. Kč a nižší než 3 mil Kč (cenový program BUSINESS GOLD), respektive v případě, kdy hovorné překročí 3 mil. Kč (cenový program BUSINESS PLATINUM).

Jednotlivé cenové programy si mohou podnikoví zákazníci objednávat od 7. února, bližší informace o programech obdrží na bezplatné telefonní lince Telefonického centra služeb 0800123456.

Český Telecom je vedoucí telekomunikační společností v České republice. V oblasti poskytování hlasových služeb se počet jeho zákazníků blíží již čtyřem miliónům. Prostřednictvím své dceřiné společnosti EuroTel Praha, spol. s r.o., se významně podílí také na trhu mobilních služeb. Díky zásadní modernizaci sítě uskutečněné zejména ve druhé polovině 90. let rozšiřuje nabídku o nejmodernější telekomunikační produkty. Zmodernizovaná přenosová kapacita společnosti je také stále intenzivněji využívána ostatními operátory.

 www.telecom.cz
tisková zpráva

Článek ze dne 5. února 2001 - pondělí