logo itpoint.cz

Český Telecom zavádí od dubna zvýhodněnou cenu za noční meziměstská volání

Tato nabídka se stává součástí volitelných cenových programů jak pro domácnosti, tak i podniky, které rovněž začínají platit od 1.4. 2001.

Akciová společnost ČESKÝ TELECOM zavádí od 1.4. 2001 zvýhodněnou cenu za noční meziměstská volání. Tato nabídka se stává součástí volitelných cenových programů jak pro domácnosti, tak i podniky, které rovněž začínají platit od 1.4. 2001.

Základní cena za noční meziměstská volání pro všechny cenové programy business a cenové programy HOME STANDARD a HOME MAXI je stanovena na 1 Kč/min. U cenového programu HOME MINI je cena těchto volání rovna částce 2,00 Kč/min. Noční pásmo platí každý den, tedy včetně pracovních a víkendových dnů, a to v době od 22:00 do 5:00 hodin.

Způsob účtování je v tomto případě shodný jako u standardního meziměstského volání, tzn. minimální zpoplatněná délka hovoru je stanovena na 60 sekund, dále jsou pak hovory účtovány po 30 sekundách.

ČESKÝ TELECOM, a.s., je s téměř čtyřmi milióny provozovaných telefonních stanic vedoucí telekomunikační společností v České republice. Prostřednictvím zásadní přestavby sítě, uskutečněné zejména ve druhé polovině 90. let, rozšiřuje nabídku o nejmodernější telekomunikační produkty. Pozornost přitom věnuje především využití růstového potenciálu datových a internetových služeb.

ČESKÝ TELECOM, a.s., patří podle své tržní kapitalizace a objemu obchodů k nejvýznamnějším firmám na českém kapitálovém trhu. Akcie společnosti jsou ve formě GDR obchodovány i na London Stock Exchange. Rating ČESKÉHO TELECOMU, a.s., trvale patří k nejvyšším, které mohou české společnosti získat od renomovaných mezinárodních ratingových agentur.

 www.telecom.cz
tisková zpráva

Článek ze dne 3. dubna 2001 - úterý