logo itpoint.cz

Český Telecom změní zúčtovací období u telefonních účtů

Český Telecom zavádí od července 2001 čtyři nová zúčtovací období namísto dosavadního jednoho období (tj. od prvního do posledního dne v měsíci)

Český Telecom zavádí od července 2001 čtyři nová zúčtovací období namísto dosavadního jednoho období (tj. od prvního do posledního dne v měsíci). Všichni zákazníci budou i nadále dostávat telefonní účet jednou měsíčně. Budou však rozděleni do čtyř skupin s odlišným - posunutým zúčtovacím obdobím, a to zejména v závislosti na způsobu platby telefonního účtu a na typu telefonní stanice (podnikatelská nebo bytová). Jen podnikatelské telefony, a to ještě jen některé, zůstávají v původním režimu. U účtů placených v rámci inkasa SIPO jde o přizpůsobení termínům České pošty, která tuto službu zajišťuje. Ze strany zákazníků není potřeba žádných změn, vše bude provedeno automaticky. Rozložení počtu zúčtovacích období nebude mít žádný vliv na výši placené částky. Rozšíření jednoho zúčtovacího období na čtyři je součást zavádění moderního systému péče o zákazníka. Namísto zhruba 4 miliónů telefonních účtů v jednom období tak bude naráz zpracováváno pouze okolo 1 miliónu účtů, což umožní další zrychlení a zkvalitnění služeb zákazníkům. Postupné zavádění nových zúčtovacích období se uskuteční v průběhu tří měsíců (červenec, srpen, září). Podrobný harmonogram včetně konkrétních zúčtovacích období je uveden v tabulce.

Perioda

Oblast

Platební metoda

Zkrácené zúčtovací období První (nové) zúčtovací období

1

Všechny regiony

Všechny podnikové stanice kromě SIPO

Bankovní inkaso, Sporožiro, Postžiro

Není změna

1.7. – 31.7.

2

Západní Čechy, Východní Čechy, Jižní Morava, Praha

Hotovostní úhrada

Bankovní převod

1.7. - 24.7.

25.7. - 24.8.

3

Jižní Čechy, Severní Čechy, Severní Morava, Střední Čechy

Hotovostní úhrada

Bankovní převod

1.8. - 16.8.

17.8. - 16.9.

4

Všechny regiony

SIPO

1.9. - 10.9.

11.9. – 10.10.

Zákazník obdrží:

1. Poslední účet za staré zúčtovací období (od prvního k poslednímu dni v daném měsíci)

2. Poté bude následovat jedno zkrácené zúčtovací období (např. od 1.7. do 24.7.) Za toto období bude Český Telecom účtovat poměrnou část měsíčního paušálního poplatku a cenu za uskutečněné hovory za příslušný počet dní.

3. Následně již zákazníkovi poběží nové posunuté zúčtovací období.

Každý zákazník bude o svém zúčtovacím období samostatně informován dopisem přiloženým k telefonnímu účtu. V případě jakýchkoli nejasností se může obrátit na bezplatnou linku Telefonického centra služeb 0800-123456. Rovněž na internetové prezentaci Českého Telecomu je k dispozici interaktivní aplikace, kde po zadání způsobu platby má možnost zjistit své nové zúčtovací období. Pokud v budoucnosti dojde ke změně způsobu placení, tedy prakticky zřízení nebo zrušení inkasa SIPO, bude stejným způsobem změněno i zúčtovací období dané telefonní stanice.

Zúčtovací období je časový úsek, na který je vystaven telefonní účet. V současné době platí jednotné období pro všechny zákazníky Českého Telecomu bez rozdílu, a to od 1. do posledního dne každého měsíce. Na konci měsíce jsou účty zpracovávány a následně rozesílány zákazníkům. Konec zúčtovacího období proto není totožný s datem rozesílání/obdržení telefonního účtu. Čtyři nová zúčtovací období budou rozložena v průběhu celého měsíce, např. od 17. do 16. následujícího měsíce, od 25. do 24. apod.

Článek ze dne 19. července 2001 - čtvrtek