logo itpoint.cz

Chcete dárek za pět tisíc ?

Dárek v podobě euroISDN telefonu FIC-668 můžete získat ještě do konce února ...

Český výrobce telekomunikační techniky - firma TELESIS CZ s.r.o. nabízí ve své speciální akci do konce února 2001 sadu čtyř ISDN balíčků, jejichž obsahem je ISDN pobočkový komunikační systém PX-24 ve vybraných konfiguracích.

Když stihnete svou objednávku ještě do konce tohoto měsíce, máte v kapse zadarmo euroISDN telefon FIC-668, jehož koncová cena se včetně DPH pohybuje kolem 5.000 Kč.

 ISDN telefon FIC 668
Telefon FIC-668 je schválen pro použití v ČR - viz schvalovací značka ČTÚ 2000 3 / T 1401
další info o přístroji naleznete v naší recenzi
>>>


p ř e h l e d   b a l í č k ů   I S D N

O B J E D N A T   B A L Í Č E K  >>>

TELESIS CZ s.r.o.
U plynárny 23
140 00 Praha 4
Tel : 02/61223671
Fax : 02/61223620
E-mail: info@telesis.cz


Porovnání vybraných typů ústředen od firem 2N, Alphatel a Telesis. Základní technické parametry a orientační ceny uváděných konfigurací vybraných systémů jsou uvedeny v níže uvedené tabulce.

V Ý R O B C E

2N

2N

ALPHATEL

ALPHATEL

TELESIS

TELESIS

TELESIS

t y p ú s t ř e d n y

OMEGA

DELTA

T LINE

ALPH 60

OFEX-II

PX-24

X1

LINK NA KATALOG TELEFONNÍCH ÚSTŘEDEN - další info   >>> >>> >>> >>> >>> >>>
analogové spojovací pole ano   ano ano ano    
digitální spojovací pole   ano       ano ano
připojení základní přípojky euroISDN2 / BRI ano ano   ano   ano ano
připojení primární přípojky euroISDN30 / PRI           ano ano
připojení 2Mbit ( signalizace - E1 )           ano ano
připojení 2Mbit ( signalizace - K )   ano          
rozhraní S0 - vnitřní připojení ISDN poboček   ano       ano ano
rozhraní T0 - vnější připojení ano ano   ano   ano ano
využití přenosu 64kbit/s nebo 128kbit/s přes ústřednu   ano       ano

ano

možnost využití euroISDN telefoních přístrojů   ano       ano ano
LCR - vyhledávání nejlevnějšího směru ano ano ano ano ano ano ano
Kredit - násilné rozpojení hovoru (předplacená částka) ano ano     ano ano

ano

DISA provolba-základní výstavba ano ano     ano ano ano
hláška pro DISA - základní výstavba         ano ano ano
hotelové služby - základní výstavba ano ano     ano ano ano
konferenční spojení xxx účastníků 6 12 3 3 3 32 32
doba restartu systému v plné výstavbě

okamžitě

2-5 min. 10 sek. 20 sek. okamžitě do 45 sek. do 1 min.
průchodnost hovorů současně 12 16 8 16 neomezeně neomezeně neomezeně
programování přes PC ano ano ano ano ano ano ano
programování telefonem     ano ano ano ano ano
programování modemem ano ano     ano ano ano
buffer (vyrovnávací pamět) pro hovory - základní výstavba / počet 3000 200 2000 4000 3000 1024 512
Frame Relay externě externě externě externě externě externě externě
Q - signalizace           ano ano
řídící SW pod DOS   ano ano ano ano ano ano
řídící SW pod W95 / 98 ano ano     ano ano ano
modulární systém do xxx portů 56 300 20 60 64 360 7500
max. počet státních linek 24 36 4 12 16 24 3584
max. počet základních přípojek euroISDN / BRI 6 neomezeně 0 6 0 8 8
max. počet primárních přípojek euroISDN / PRI 0 0 0 0 0 1 51
max. počet analogových poboček 32 156 16 48 48 312 7160
max. počet digitálních poboček UP0 0 0 0 0 0 0 0
max. počet ISDN poboček 0 32 0 0 0 64 1664
max. počet systémových poboček 10 96 0 0 8 32 32

Článek ze dne 8. února 2001 - čtvrtek