logo itpoint.cz

Chcete ušetřit za volání ze svého mobilu ?

Mobilní služby poskytují tři operátoři a každý z nich nabízí i desítky různých variant účtování a tarifikace. Běžný uživatel nemá šanci a mnohdy ani chuť se v takovém prostředí zorientovat a platit jen tolik, kolik je opravdu nutné. Úspory ležící ladem pak představují 10 i více % účtů za hovorné. MobilAudit pomůže tyto úspory objevit, a to zcela přesně !

Telekomunikační trh je pro běžného uživatele naprosto nepřehledný. Mobilní služby poskytují tři operátoři a každý z nich nabízí i desítky různých variant účtování a tarifikace. Běžný uživatel nemá šanci a mnohdy ani chuť se v takovém prostředí zorientovat a platit jen tolik, kolik je opravdu nutné. Úspory ležící ladem pak představují 10 a více procent účtů za hovorné. MobilAudit pomůže tyto úspory objevit, a to zcela přesně !

Další možné úspory jsou ukryty v sokromých hovorech zaměstnanců, které MobilAudit oddělí s pomocí klienta od služebních.

Konečně odpověď na otázku : "Kolik by mě to stálo jinde ?", připraví každému uživateli vyjednávací pozici pro jednání se stávajícím operátorem o nadstandardních podmínkách.

MobilAudit je nezávislý audit hovorného za mobilní telefonování. Na rozdíl od podobných doporučení a odhadů vychází přesně z historie, tj. z detailního rozpisu volání (DRV) za určité období dozadu. Tento rozpis přepočítáván podle nákladů za jednotlivá účetní období na všechny existující tarify všech operátorů. Doporučené období, za které se audit provádí, je 3 až 6 měsíců.

Pro potřeby MobilAuditu je důležitý detailní rozpis volání - DRV (podrobný datový účet, podrobný výpis apod.) a to nejméně za 3 poslední měsíce, lépe za 6 posledních měsíců. DRV je přílohou měsíčního vyúčtování - faktury a platí se za něj řádově desetikoruny za jedno telefonní číslo. Tato služba není operátorem poskytována automaticky a pokud ji nemáte nyní zaktivovánu, musíte o to požádat.

Tištěnou podobu DRV Vám zpracuje buď MobilAudit, nebo tím pověříte třeba svou sekretářku, která tak učiní pomocí softwaru staženého z www.mobilaudit.cz . Ideální je, když získáte DRV jako data přímo od operátora. To je např. služba PDÚ EuroTelu nabízená ale jen zákazníkům s 15 a více telefony nebo po registraci můžete podobnou službu zaktivovat na www.click.cz Paegasu. Oskar nabízí takový servis pro majitele Oskaret na www.oskarmobil.cz .

Výsledky auditu se týkají výlučně finančních náležitostí. MobilAudit nezodpovídá za rozdíly v kvalitě poskytovaných služeb, šíři pokrytí nebo rozsahu služeb jednotlivých operátorů.

MobilAudit nenese žádnou zodpovědnost za to, jak zákazník s výsledky auditu naloží. MobilAudit se zavazuje, že informace obsažené v DRV uchová v naprosté tajnosti a neposkytne tyto informace žádnému třetímu subjektu s výjimkou osoby pověřené k tomuto účelu zákazníkem.

S implementací výsledku auditu mohou být spojeny jisté dodatečné náklady u operátora, které nese v plné výši zákazník. MobilAudit nezodpovídá za to, že zákazník změní po auditu způsob telefonování a výsledek neodpovídá přesně předpokladům výpočtu. Zákazník nese plnou zodpovědnost za podklady, které k realizaci auditu poskytne nebo neposkytne. Pokud zákazník záměrně nebo z nedbalosti neposkytne všechny požadované informace, výsledek auditu může být zkreslen.

Všeobecné podmínky poskytování služby MobilAudit

  1. Výsledky auditu se týkají výlučně finančních náležitostí. MobilAudit nezodpovídá za rozdíly v kvalitě poskytovaných služeb, šíři pokrytí nebo rozsahu služeb jednotlivých operátorů.

  2. MobilAudit nenese žádnou zodpovědnost za to, jak zákazník s výsledky auditu naloží.

  3. MobilAudit se zavazuje, že informace obsažené v DRV uchová v naprosté tajnosti a neposkytne tyto informace žádnému třetímu subjektu s výjimkou osoby pověřené k tomuto účelu zákazníkem.

  4. S implementací výsledku auditu mohou být spojeny jisté dodatečné náklady u operátora, které nese v plné výši zákazník.

  5. MobilAudit nezodpovídá za to, že zákazník změní po auditu způsob telefonování a výsledek neodpovídá přesně předpokladům výpočtu.

  6. Zákazník nese plnou zodpovědnost za podklady, které k realizaci auditu poskytne nebo neposkytne. Pokud zákazník záměrně nebo z nedbalosti neposkytne všechny požadované informace, výsledek auditu může být zkreslen.

Cena služby (promo akce březen 2001) :

ceny jsou uvedeny bez DPH 5%

Výsledkem MobilAuditu je závěrečná zpráva, která obsahuje :

1. Optimalizaci tarifů

2. Analýzu jednotlivých telefonů

MobilAudit pro Vás zpracuje firma MobilAudit s.r.o. - nezávislá poradenská a auditorská společnost, která se specializuje na analýzu, optimalizaci a snižování nákladů za telekomunikační služby. Společnost vznikla 10.11.2000 v Pardubicích a jejím prvním produktem je audit hovorného za mobilní komunikaci.

MobilAudit s.r.o.
Jinonická 329
150 07 Praha 5
GSM Eurotel : 0602 119900
GSM Paegas : 0603 119900
GSM Oskar : 0608 119900
 www.mobilaudit.cz
TEL : 02 51045090-4
FAX : 02 51045089
obchod@mobilaudit.cz

Článek ze dne 9. března 2001 - pátek