logo itpoint.cz

Contactel a Český Telecom - smlouva o propojení sítí je podepsána

Společnosti CONTACTEL a ČESKÝ TELECOM včera podepsaly smlouvu o propojení svých telekomunikačních sítí. K reálnému propojení dojde nejpozději do tří týdnů a bude možno zahájit oboustranný komerční provoz.

Společnosti CONTACTEL a ČESKÝ TELECOM včera podepsaly smlouvu o propojení svých telekomunikačních sítí. K reálnému propojení dojde nejpozději do tří týdnů a bude možno zahájit oboustranný komerční provoz. Tato lhůta poslouží oběma stranám k nastavení administrativního systému. Smlouva řeší všechny technické, finanční a organizační aspekty propojení telekomunikačních sítí obou společností.

 z podpisu smlouvy dne 28.2. 2001

"Uzavření propojovací dohody je rozhodně dobrá zpráva pro zákazníky, protože jde o první krok směrem k postupné liberalizaci telekomunikačního trhu. Tímto okamžikem se otevírá nová etapa v českých telekomunikacích, kdy zákazník postupně získává stále větší možnost volby", uvedl Michal Čupa, generální ředitel společnosti CONTACTEL. "Oceňujeme, že díky profesionalitě a konstruktivnímu postoji vyjednávacích týmů obou stran a také díky rozhodnosti, se kterou Český telekomunikační úřad pomáhal překonat nejkritičtější fáze jednání, se podařilo projednat dohodu za podmínek přijatelných jak pro CONTACTEL, tak pro ČESKÝ TELECOM. Věřím, že další liberalizační kroky budou rychle následovat a bude také uzavřena dohoda o internetu" dodal M.Čupa.

"Jsme si vědomi naší zodpovědnosti za další rozvoj telekomunikačního trhu v České republice. Proto jsme se rozhodli přes výhrady, které ČESKÝ TELECOM stále má k některým rozhodnutím Českého telekomunikačního úřadu, upřednostnit rychlé uzavření propojovacích dohod", řekl Přemysl Klíma, generální ředitel ČESKÉHO TELECOMU, a.s. "Jednání se zástupci CONTACTELU bylo vždy vedeno na vysoké profesionální úrovni. I proto byl CONTACTEL prvním alternativním operátorem, se kterým se podařilo uzavřít propojovací dohodu", dodal P. Klíma.

V minulosti ČESKÝ TELECOM uzavřel smlouvy o propojení sítí s třemi mobilními operátory, se čtyřmi společnostmi, které provozují telekomunikační služby prostřednictvím místních sítí a jedním pagingovým operátorem. Společnost CONTACTEL s.r.o. byla založena v roce 1999 jako společný podnik ČESKÝCH RADIOKOMUNIKACÍ, a.s., a Tele Danmark A/S. Cílem CONTACTELu je stát se vysoce kvalitním a vyhledávaným telekomunikačním provozovatelem. V současné době CONTACTEL poskytuje hlasové, internetové a datové služby. S postupnou liberalizací telekomunikačního trhu v ČR hodlá podstatně rozšířit portfolio hlasových služeb, aby se stal první alternativou pro telekomunikační služby na českém telekomunikačním trhu.

Od června 2000 je CONTACTEL členem prestižní evropské asociace European Foundation for Quality Management.

ČESKÝ TELECOM, a.s., je vedoucí telekomunikační společností v České republice. V oblasti poskytování hlasových služeb se počet jeho zákazníků blíží již čtyřem miliónům. Prostřednictvím své dceřiné společnosti EuroTel Praha, spol. s r.o., se významně podílí také na trhu mobilních služeb. Díky zásadní modernizaci sítě uskutečněné zejména ve druhé polovině 90. let rozšiřuje nabídku o nejmodernější telekomunikační produkty. Pozornost při tom věnuje především využití růstového potenciálu datových a internetových služeb. Zmodernizovaná přenosová kapacita společnosti je také stále intenzivněji využívána ostatními operátory.

ČESKÝ TELECOM, a.s., patří podle své tržní kapitalizace a objemu obchodů k nejvýznamnějším firmám na českém kapitálovém trhu. Akcie společnosti jsou ve formě GDR obchodovány i na London Stock Exchange. Rating ČESKÉHO TELECOMU, a.s., trvale patří k nejvyšším, které mohou české společnosti od renomovaných mezinárodních ratingových agentur získat. Současnou tržní kapitalizací dosahující 135 miliard korun se řadí k největším podnikům ve střední a východní Evropě.

 www.contactel.cz &  www.telecom.cz

tisková zpráva

Článek ze dne 1. března 2001 - čtvrtek