logo itpoint.cz

Contactel je partnerem projektu pro neslyšící v rámci programu EU Leonardo

Pro český realizační tým projektu zajišťuje Contactel komunikační služby - internetové připojení, web hosting a administraci internetové domény leonardo-for-deaf.org a frpsp.cz.

Contactel je sponzorem projektu Leonardo for Deaf, který podporuje Evropská Unie v rámci vzdělávacího programu Leonardo da Vinci. Pro český realizační tým projektu zajišťuje Contactel komunikační služby - internetové připojení, web hosting a administraci internetové domény leonardo-for-deaf.org a frpsp.cz. Contactel se také zavázal do roku 2003 přispívat na krytí vybraných nákladů projektu.

Svou účastí chceme pomoci při rozšiřování internetových znalostí i ve skupině zdravotně postižených spoluobčanů. Mezinárodní charakter projektu a jeho podpora ze strany Evropské Unie znamenají, že projekt je užitečný nejen pro neslyšící v České republice," řekla Zdenka Pelikánová, marketingová ředitelka Contactelu.

Na projektu nazvaném "Internet jako potenciální zdroj pracovních příležitostí pro neslyšící" bude tři roky spolupracovat mezinárodní tým, ve kterém jsou zástupci Velké Británie, Belgie, Rakouska a ČR. Jeho cílem je vytvořit specializovaný studijní program výuky práce s počítačem a internetem, tvorby webových stránek a využití internetu pro pracovní uplatnění zdravotně handicapovaných občanů - neslyšících. Záštitu nad projektem převzal Karel Březina, ministr vlády a vedoucí Úřadu vlády ČR, který je současně výkonným místopředsedou Vládního výboru pro zdravotně postižené občany.

Hlavním koordinátorem se stala česká Federace rodičů a přátel sluchově postižených, dalšími partnery v ČR jsou asociace ASNEP, DEAFNET, Filozofická fakulta UK a ministerstvo práce a sociálních věcí.

Společnost Contactel byla založena v roce 1999 jako společný podnik ČESKÝCH RADIOKOMUNIKACÍ, a.s. a Tele Danmark A/S. Cílem společnosti Contactel je stát se vysoce kvalitním a vyhledávaným telekomunikačním provozovatelem. Contactel nabízí plné portfolio internetových, datových a hlasových služeb a s postupnou liberalizací dále rozšiřuje svoji nabídku.

Od června 2000 je Contactel členem prestižní evropské asociace European Foundation for Quality Management.

 www.contactel.cz
tisková zpráva

Článek ze dne 21. června 2001 - čtvrtek