logo itpoint.cz

Contactel obdržel rozhodnutí ČTÚ - provize za přístup k internetu není spravedlivě stanovena

Metodika stanovená regulátorem totiž bere za základ fiktivní kalkulované ceny za přístup do internetu, a tak neodůvodněně snižuje základ pro výpočet provize.

Praha 5. září 2001 -  Po téměř čtyřech měsících od podání rozporu mezi Českým Telecomem a Contactelem ve věci služby přístupu k Internetu vydal ČTÚ cenové rozhodnutí  týkající se tohoto rozporu. Součástí rozhodnutí je i způsob výpočtu cen za propojení pro přístup k internetu, který Contactel nepovažuje za transparentní. Metodika stanovená regulátorem totiž bere za základ fiktivní kalkulované ceny za přístup do internetu, a tak neodůvodněně snižuje základ pro výpočet provize. Contactel považuje za správné a jedině možné odvodit provize ze skutečně vybíraných poplatků od internetových zákazníků.

Jak je zřejmé z níže uvedené tabulky, dosahuje odchylka mezi fiktivní cenou a skutečnou až 0,18 Kč na minutu internetového provozu při 20 minutové internetové relaci. Tento rozdíl nepodléhá dle právě zveřejněné metodiky rozdělení a neoprávněně zůstává dominantnímu provozovateli.

Cena podle tarifu Internet 2001 Cena použitá pro výpočet provize Skutečný poplatek vybraný ČTc při 20 min na internetu Skutečný poplatek vybraný ČTc při 25 min na internetu
Špička 0,82 Kč 0,99 Kč 0,99 Kč
Slabé pásmo 0,38 Kč 0,50 Kč 0,50 Kč
Nejslabší pásmo 0,19 Kč 0,37 Kč 0,30 Kč

"Contactel považuje rozhodnutí regulátora za krok správným směrem," uvedl Michal Čupa, generální ředitel Contactelu. "V dané chvíli však nemůžeme vyjádřit spokojenost s rozhodnutím ČTÚ. Přesto jsme optimisté, že v následných jednáních s regulátorem dosáhneme toho, aby za základ pro stanovení provize byly použity skutečné, nikoliv fiktivní hodnoty."

Contactel ve smyslu tohoto rozhodnutí dokončí jednání o propojení s ČESKÝM TELECOMEM a současně požádá regulátora o vysvětlení a korekci těch částí rozhodnutí, které jsou dle názoru Contactelu věcně nesprávné.

 www.contactel.cz
tisková zpráva

Článek ze dne 6. září 2001 - čtvrtek