logo itpoint.cz

Contactel obdržel rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

ÚOHS potvrdil, že MŠMT pochybilo v projektu Internet pro školy

Contactel v těchto dnech obdržel rozhodnutí předsedy Úřadu pro hospodářskou soutěž ve věci svého odvolání v rámci projektu Internet pro školy. Předseda ÚOHS potvrdil přesvědčení Contactelu, že MŠMT, jakožto zadavatel, učinilo v soutěži řadu protiprávních kroků. Contactel byl vyloučen ze soutěže, do které vůbec nebyl přijat.

Předseda ÚOHS rozhodl, že vyloučení Contactelu ze soutěže je porušením pravidel stanovených zákonem o zadávání veřejných zakázek. Toto rozhodnutí ovšem Contactel do soutěže nevrátilo. Konsorcium firem Contactel, Dell a Infinity je přesvědčeno, že soutěž měla být zrušena, protože postup zadavatele byl zjevně zmatečný. "Rozhodnutí ÚOHS nám potvrzuje obavy, že nekompetentnost týmu, zodpovědného za projekt Internet pro školy, může celý projekt ohrozit a způsobit i další škody," prohlásil Michal Čupa, generální ředitel Contactelu. "Proto Contactel využije i všech zbývajících právních prostředků ke zrušení celé soutěže."

Dalším pokračováním případu se bude zabývat Vrchní soud v Olomouci.

 www.contactel.cz
tisková zpráva

Článek ze dne 17. října 2001 - středa