logo itpoint.cz

Contactel požaduje zrušit v plném rozsahu veřejnou soutěž Internet do škol

V pátek 15.6. 2001 Contactel oficiálně podal námitku proti vyloučení jeho konsorcia z veřejné obchodní soutěže MŠMT pro zavedení Internetu do škol.

V pátek 15.6. 2001 Contactel oficiálně podal námitku proti vyloučení jeho konsorcia z veřejné obchodní soutěže MŠMT pro zavedení Internetu do škol. V námitce se uvádí, že v průběhu veřejné soutěže MŠMT porušilo hned v několika případech zákon o zadávání veřejných zakázek a svým rozporným jednáním při otevírání obálek způsobilo netransparentnost a zmatečnost celého průběhu soutěže. Contactel je přesvědčen, že porušení soutěže již nelze odstranit a nezbývá tedy než soutěž zrušit v plném rozsahu.

Nabídka konsorcia tvořeného společnostmi Contactel, Dell a Infinity byla nejprve ze strany MŠMT protokolárně převzata (podle §27 odst. 1 zákona*). Následně, až při otevírání obálek, byla celá nabídka neoprávněně vyloučena ze soutěže pod záminkou jejího vadného doručení.

Zákon o zadávání veřejných zakázek ovšem zadavateli neumožňuje ze soutěže zpětně vyřadit osobu, jejíž nabídku již přijal. Komise provedla řadu právních úkonů, které jsou již nevratné, čímž se soutěž sama o sobě stala neplatnou.

Contactel navíc protestuje proti tvrzení, že nabídka jeho konsorcia byla doručena v nezalepené obálce. Nabídka byla zabalena v jediné krabici, která byla přelepena pruhy samolepící pásky. Konce této pásky byly zapečetěny a opatřeny razítkem tak, jak to ukládá §27 odst. 1 zákona*. Páska překrývala i spodní uzavření krabice, takže nabídka tudy nemohla být vyjmuta bez porušení pečetě. Způsob uzavření obálky byl v souladu se zákonem. Postup komise považujeme za právně chybný a navíc odporující zdravému rozumu," uvedl Michal Čupa, generální ředitel Contactelu. Nabídka bude od MŠMT převzata za účasti notáře.

Protiprávní rozhodnutí komise a zveřejnění informací o údajném nesprávném uzavření obálky vyvolalo negativní publicitu s titulky typu "Contactel nezalepil obálku", kterou se Contactel cítí výrazně poškozen a zlovolně očerněn.

* Zákon 199/1994 Sb. o zadávání veřejných zakázek

Společnost Contactel byla založena v roce 1999 jako společný podnik ČESKÝCH RADIOKOMUNIKACÍ, a.s. a Tele Danmark A/S. Cílem společnosti Contactel je stát se vysoce kvalitním a vyhledávaným telekomunikačním provozovatelem. Contactel nabízí plné portfolio internetových, datových a hlasových služeb a s postupnou liberalizací dále rozšiřuje svoji nabídku. Od června 2000 je Contactel členem prestižní evropské asociace European Foundation for Quality Management.

 www.contactel.cz
tisková zpráva

Článek ze dne 18. června 2001 - pondělí