logo itpoint.cz

Contactel zaznamenal vloni ztrátu před zdaněním ve výši 725,2 milionů korun

Loňské výnosy činily 213,1 milionu korun, provozní náklady 881,2 milionu korun a čisté finanční náklady 57,1 milionu korun.

Ztrátu před zdaněním ve výši 725,2 milionů korun vloni zaznamenala telekomunikační společnost Contactel. V roce 1999 přitom tato částka dosáhla 360,9 milionu korun. "Výsledky pozitivně předčily původní plán," uvedl Jiří Koupílek z finančního oddělení firmy. Odmítl však uvést, kdy Contactel plánuje poprvé dosáhnout zisku. Výnosy v loňském roce činily 213,1 milionu korun (v roce 1999 jen 2,8 milionu korun), provozní náklady 881,2 milionu korun (předloni 353,1 milionu korun) a čisté finanční náklady 57,1 milionu korun (předloni 10,5 milionu korun).

K prosinci roku 2000 se na struktuře tržeb nejvyšší měrou podílely internetové služby (168,6 milionu korun), ve výrazně menším množství pak datové služby (32,8 milionu korun) a hlasové služby (11,7 milionu korun). Poskytování hlasových služeb v plném rozsahu však může společnost poskytovat až od začátku letošního roku, kdy došlo k liberalizaci této oblasti českého trhu.

Celkové investice do hmotného majetku vloni dosáhly 245 milionů korun, přičemž největší podíl (85,1 procent z celkového objemu) představovaly investice do budování univerzální platformy umožňující poskytování internetových, hlasových a datových služeb. Další výdaje v této kategorii směřovaly do rozvoje sítí a souvisejících infrastruktur, především do zvýšení jejich kapacit. Necelých 13 procent z celkového objemu bylo investováno do oblasti informačních technologií.

Contactel, s. r. o., vznikl v lednu 1999 jako dceřiná společnost Českých radiokomunikací a TeleDanmark, přičemž obě firmy vlastní v Contactelu poloviční podíl. Mezi nejvýznamnějšími počiny společnosti vloni podle Koupílka patřilo zahájení poskytování připojení k internetu zdarma, akvizice komerční sítě CESNET, zahájení provozu portálu Redbox.cz, zvýšení povědomí o společnosti mezi veřejností a získání licence ke zřizování a provozování telekomunikační sítě a poskytování veřejné telefonní služby prostřednictvím pevné sítě. Contactel vloni dvakrát navýšil základní jmění - v březnu na 672 milionů korun a v listopadu na 1 080 milionů korun.

 Česká informační agentura
pk

Článek ze dne 16. března 2001 - pátek