logo itpoint.cz

Contactel získal certifikát řízení kvality ISO 9001 2000

Contactel je prvním alternativním telekomunikačním provozovatelem v České republice, který získal certifikát řízení kvality podle nového mezinárodního standardu ISO 9001:2000.

Praha 5. října 2001 - Contactel je prvním alternativním telekomunikačním provozovatelem v České republice, který získal certifikát řízení kvality podle nového mezinárodního standardu ISO 9001:2000. Certifikace kvality se týká celé společnosti, to znamená veškerých internetových, datových, hlasových a přístupových služeb a služeb s přidanou hodnotou, které Contactel poskytuje svým zákazníkům, ale také veškerých prodejních, podpůrných, řídících a dalších procesů. Audit, který provedla renomovaná norská společnost DNV (Det Norske Veritas), byl úspěšně ukončen 3. října 2001.

"Audit provedený v celé společnosti Contactel včetně prodejních poboček společnosti prověřil zaměření procesů na potřeby zákazníků a konstatuje, že veškeré telekomunikační služby a procesy Contactelu jsou v souladu s požadavky této celosvětové normy řízení kvality," uvedl Michal Čupa, generální ředitel Contactelu. "Contactel tak znovu prokázal své trvalé úsilí uspět v konkurenčním prostředí nabídkou kvalitních služeb za rozumnou cenu a prvotřídní péčí o zákazníka."

Fakt, že proces certifikace byl úspěšný a certifikát bude registrován v EU, dává zákazníkům jistotu, že :

Uznání kvality řízení v Contactelu je výsledkem čtyřměsíčního procesu, během kterého nezávislý norský auditor prozkoumal mimo jiné chod a řízení firmy, proces vývoje a poskytování služeb, práci se zákazníky, průhlednost obchodních případů. Tím se získaný certifikát odlišuje od podobných certifikátů, které jsou v současnosti vydávány a týkají se jen vybraných výrobků, služeb či divizí některých firem.

 www.contactel.cz
tisková zpráva

Článek ze dne 9. října 2001 - úterý