logo itpoint.cz

ČRa o regulačním rámci EU

České Radiokomunikace si váží příležitosti uspořádat konferenci o Novém regulačním rámci EU

Společnost České Radiokomunikace pokládá konferenci o Novém regulačním rámci EU pro elektronické komunikace a jeho vlivu a implementaci v kandidátských zemích, která proběhne v Praze ve dnech 4. a 5. června 2001, za mimořádně významnou a aktuální příležitost k výměně názorů mezi architekty reforem elektronických komunikací v Evropské unii a zainteresovanými orgány a společnostmi ze zemí, usilujících o vstup do EU.

České Radiokomunikace si váží toho, že jedinečná příležitost uspořádat takové setkání byla nabídnuta právě České republice. ČRa velmi rádi přispějí k tomu, aby se Česká republika zhostila své pořadatelské role důstojně. "Naší firmě není lhostejné, v jakých podmínkách bude poskytovat svoje služby svým zákazníkům. Tyto podmínky se přitom právě v současné době dotvářejí v orgánech a institucích Evropské unie a ČR jim bude nepochybně v nepříliš vzdálené budoucnosti přizpůsobovat parametry prostředí tuzemského. Naše společnost velmi ráda využila možnosti přímo se podílet na jejich tvorbě. " uvedla v komentáři Dagmar Francková, tisková mluvčí ČRa.

Témata, jimiž se konference zabývá, přinesou společnosti České Radiokomunikace řadu zcela konkrétních příležitostí promluvit přímo k oblastem jejího prioritního zájmu. České Radiokomunikace se aktivně zapojí do mezinárodní diskuse příspěvkem na téma "Politika frekvenčního spektra", jež na konferenci uvede Zděněk Kruliš, telekomunikační specialista ČRa.

České Radiokomunikace však z pochopitelných důvodů zajímají i témata související s mobilními komunikacemi, ochranou dat v elektronických komunikacích, politikou ochrany konkurenčního prostředí a řada dalších. "V souvislosti s touto konferencí vítáme, že se nám naskytla možnost - spolu s našimi partnery z ostatních 12 kandidátských států - komentovat charakter a obsah reforem elektronických komunikací v EU a de facto se tak přímo podílet na jejich formování. Tato šance je jednou z prvních vůbec jak v oboru telekomunikací a radiokomunikací, tak i ve srovnání s v jinými sektory." dodal Miroslav Čuřín, generální ředitel společnosti.

 www.cra.cz
tisková zpráva

Článek ze dne 5. června 2001 - úterý