logo itpoint.cz

ČTÚ stanovil způsob výpočtu cen za propojení veřejných pevných telekomunikačních sítí pro zprostředkování přístupu ke službám se sdílenými náklady

A současně stanovil maximální ceny za propojení veřejných pevných telekomunikačních sítí pro zprostředkování přístupu ke službám se sdílenými náklady.

ČTÚ vydal cenové rozhodnutí č. 06/PROP/2001 , kterým se stanoví způsob výpočtu cen za propojení veřejných pevných telekomunikačních sítí pro zprostředkování přístupu ke službám se sdílenými náklady a maximální ceny za propojení veřejných pevných telekomunikačních sítí pro zprostředkování přístupu ke službám se sdílenými náklady.

U linek zprostředkujících přístup ke službám se sdílenými náklady vybírá část plateb operátor, z jehož sítě je telefonováno, od volajícího a další poplatek druhý operátor od volaného, který si linku zřídil. Obě tyto platby náleží operátorovi v síti, do které je voláno. Ten ale musí za každý hovor zaplatit druhému operátorovi propojovací poplatek. Poplatek ČTÚ stanovil na maximálně 1,05 Kč za minutu ve špičce a 0,63 Kč mimo špičku.

Článek ze dne 9. října 2001 - úterý