logo itpoint.cz

ČTÚ zahájil realizaci twinningového projektu Posílení regulace

Twinningová dohoda, schválená Evropskou komisí dne 10. srpna 2001, byla uzavřena na dobu jednoho roku mezi Českým telekomunikačním úřadem a španělskou vládou, na realizaci projektu bude poskytnut finanční příspěvek z programu Phare ve výši 599 927 EUR.

Dne 3. září 2001 byla Českým telekomunikačním úřadem zahájena realizace twinningového projektu "Posílení regulace / prosazování acquis v telekomunikacích". Twinningová dohoda, schválená Evropskou komisí dne 10. srpna 2001, byla uzavřena na dobu jednoho roku mezi Českým telekomunikačním úřadem, zastoupeným jeho předsedou panem Ing. Davidem Stádníkem, a španělskou vládou, zastoupenou panem D. Miguelem Ángelem Cortésem Martínem, státním tajemníkem Ministerstva zahraničních věcí Španělska.

Cíle twinningové spolupráce

Na realizaci projektu bude poskytnut finanční příspěvek z programu Phare ve výši 599 927 EUR.

Ze španělské strany je realizace projektu svěřena Ministerstvu dopravy a spojů Regionální vlády Castilla y León, společně se španělským regulačním úřadem telekomunikací (CMT - Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones), Ministerstvem vědy a techniky, Technickou školou telekomunikací a Odbornou asociací telekomunikačních techniků.

Vedoucím projektu byl jmenován pan José Luis González Vallvé, regionální ministr, který je odpovědný za organizaci a rozvoj aktivit realizovaných španělskými experty v souladu se smlouvou. Jeho zástupcem je pan Jesús Sesé Sánchez, ředitel odboru telekomunikací a dopravy.

Za veškerou administrativní a finanční agendu projektu je odpovědný FIIAPP (Fundacion Internacional y para Iberoamerica de Administración y Políticas Públicas), který spolu s dalšími čtyřmi ministerstvy byl pověřen řízením twinningového programu dle rámcové dohody mezi Španělskem a Evropskou komisí. FIIAPP má bohaté zkušenosti s těmito programy při spolupráci s protějšky v partnerských státech.

Do funkce poradce byl do Prahy vyslán pan Santiago Sánchez Palomino. Nese odpovědnost za vypracování podrobného plánu práce, koordinaci a spolupráci českých a španělských expertů, sledování realizace projektu, určování nově vzniklých potřeb, navrhování změn projektu a přípravu pravidelných zpráv.

Č T Ú
tisková zpráva

Acquis communautaire - označuje souhrn zákonů a ustanovení, které byly přijaty během jednotlivých etap integrace a vytváření společného evropského trhu. Twinningová spolupráce spočívá ve stážích zahraničních odborníků ze zemí Evropské unie v institucích kandidátských států, které mají podpořit kandidátské země při přípravě na vstup do unie.

Článek ze dne 5. září 2001 - středa