logo itpoint.cz

Čtyři významné finanční instituce si zvolily Český Telecom jako poskytovatele hlasových a datových služeb

Se čtyřmi významnými finančními institucemi - Komerční bankou, Československou obchodní bankou, Citibank a Českou pojišťovnou - podepsal v průběhu posledních týdnů Český Telecom smlouvy na poskytování hlasových a datových služeb. Sérií kontraktů uzavřených právě s těmito firmami potvrdil Český Telecom pozici nejvýznamnějšího poskytovatele telekomunikačních služeb pro finanční sektor.

Se čtyřmi významnými finančními institucemi :

podepsal v průběhu posledních týdnů Český Telecom smlouvy na poskytování hlasových a datových služeb. Sérií kontraktů uzavřených právě s těmito firmami potvrdil Český Telecom pozici nejvýznamnějšího poskytovatele telekomunikačních služeb pro finanční sektor.

Komerční banka stejně tak jako Československá obchodní banka budou využívat cenový program Business Platinum, který přináší značné slevy především pro meziměstská volání ve špičce a pro mezinárodní hovory. Program je určen zákazníkům, jejichž měsíční objem hovorného překročí 3 milióny korun.

S Komerční bankou uzavřel dále Český Telecom smlouvu na poskytování datových služeb. Tato smlouva zahrnuje mimo jiné službu pronájmu digitálních okruhů LLNET - Premium, která zajišťuje spolehlivý a rychlý přenos velkého objemu dat mezi více než 320 pobočkami Komerční banky. Je rovněž rozšířena o Garanci kvality služeb (SLA - Servis Level Agreement). Obdobné smlouvy uzavřel Český Telecom dále s Českou pojišťovnou a stal se tak jejím exkluzivním dodavatelem všech telekomunikačních služeb.

Exkluzivní smlouva s firmou Citibank je uzavřena na poskytování jak hlasových, tak datových služeb. Společnost si vybrala cenový program Business Silver, který nejlépe vyhovuje objemu a struktuře jejích uskutečněných hovorů. Český Telecom poskytuje Citibank také pronajaté okruhy a vhodná koncová zařízení, která odpovídají potřebám banky pro každodenní transakce s velkým objemem dat.

"Jsme velmi potěšeni, že naše nabídky na zajištění komplexních telekomunikačních služeb obstály v silné konkurenci," uvedl Kamil Čermák, výkonný ředitel pro prodej a marketing ČESKÉHO TELECOMU, a.s. "Zástupci finančních institucí především ocenili kombinaci vysoké kvality poskytovaných služeb a požadované ceny. Věřím, že výhody těchto řešení pocítí a ocení nejen finanční instituce, ale i jejich klienti," dodal K. Čermák.

Český Telecom, a. s., je s téměř čtyřmi milióny provozovaných telefonních stanic vedoucí telekomunikační společností v České republice. Prostřednictvím své dceřiné společnosti Eurotel Praha, spol. s r. o., se významně podílí také na trhu mobilních služeb.

Mimořádnou pozornost věnuje Český Telecom využití růstového potenciálu datových a internetových služeb. Podle výzkumu agentury GfK považují IT manažeři Český Telecom za nejlepšího poskytovatele datových služeb v ČR. Založením odštěpného závodu IMAGINET se hodlá stát rovněž předním poskytovatelem komplexních služeb v oblasti e-commerce a netradičního podnikání.

Český Telecom, a. s., získal v roce 2001 cenu za informačně nejotevřenější firmu domácího kapitálového trhu Signum Temporis. Hodnocení zahrnovalo veřejné hlasování asi tisíce odborníků a zástupců tisku a devítičlenné komise.

Český Telecom, a. s., patří podle své tržní kapitalizace a objemu obchodů k nejvýznamnějším firmám na českém kapitálovém trhu. Akcie společnosti jsou ve formě GDR obchodovány i na London Stock Exchange. Rating ČESKÉHO TELECOMU, a. s., patří trvale k nejvyšším, které mohou české společnosti získat od významných mezinárodních ratingových agentur.

Hlavním akcionářem ČESKÉHO TELECOMU, a. s., je Fond národního majetku ČR, který vlastní 51% akcií. Významným partnerem společnosti je holandsko-švýcarské konsorcium TelSource s 27 %. Podílníky TelSource N. V. jsou společnosti Swisscom a KPN Royal Dutch Telecom. Dalších 6,5% akcií ČESKÉHO TELECOMU, a. s., vlastní přímo KPN Royal Dutch Telecom.

 www.telecom.cz
tisková zpráva

Článek ze dne 22. června 2001 - pátek