logo itpoint.cz

Další dětská léčebna v Luži u Košumberka je připojena do projektu Majáky

Helena Růžičková a Michaela Kuklová otevřely včera další léčebnu připojenou do projektu Majáky.

Hamzova dětská léčebna Luže - Košumberk se dnešním dnem oficiálně stala dalším místem, kde mají dlouhodobě hospitalizované děti možnost zapojit se do projektu http://www.majaky.cz .

Doposud bylo připojeno sedm zdravotnických zařízení pro dětské pacienty a jedno dětské komunikační centrum. Léčebna v Luži - Košumberku se tak stala pomyslným devátým Majákem na mapě České republiky. Informovala o tom dnes Jana Voňavková z Internet OnLine, divize Českého Telecomu, která je spolu s Nadací Charty 77 iniciátorem celého projektu.

"Hamzova dětská léčebna v Luži u Košumberka byla k projektu připojena již počátkem tohoto roku a po nezbytném testovacím provozu jsme hledali vhodnou příležitost pro slavnostní začlenění nového člena do projektu. Naštěstí jsme nemuseli dlouho čekat - oslovili jsme tvůrce pohádky Z pekla štěstí 2 a ti nám, i přes svůj náročný program, vyšli ochotně vstříc," říká Jana Voňavková.

Slavnostního začlenění dalšího zdravotnického zařízení do projektu se tak ujaly dvě populární herečky přímo v léčebně - Michaela Kuklová a Helena Růžičková, které také v pohádce ztvárnily výrazné role. Obě také v léčebně strávily většinu času povídáním si s dětmi na internetu, tzv. chatováním, které je nejvíce populární právě mezi mladými lidmi.

Děti prostřednictvím Majáků mají možnost trávit svůj čas v nemocnici mnohem smysluplněji než doposud. O tom se přesvědčili i lékaři a zdravotnický personál všech dosud připojených nemocnic.

"Děti mají díky Majákům a internetu možnost zpříjemnit si svůj pobyt v nemocnici a také rozšířit svoje vědomosti o práci s počítačem. Domnívám se, že je projekt přínosný nejen z hlediska jejich pobytu u nás v léčebně, ale i v jejich dalším životě," říká primář MUDr. František Brom.

Na Majácích je vedle "chatování" mnoho dalších možností, jak strávit volný čas. Od ledna letošního roku jsou Majáky také rozšířeny o novou sekci s názvem Trápení. Dětem je nabídnuta pomoc odborníků z řad pedagogů, pediatrů a psychologů. Každé z dětí, které má problém, se tak může pomocí e-mailu obrátit na tým školených odborníků a požádat o radu se školou, klukem, holkou, rodiči, s nemocí i samo se sebou.

Mezi nečastější trápení dětských návštěvníků serveru patří problémy ve škole a neshody s kamarády. Každý, kdo se obrátí o pomoc, dostane vždy do své e-mailové schránky odbornou odpověď. Původním cílem projektu Majáky bylo zpříjemnit dlouhodobě nemocným dětem jejich pobyt v nemocnici a umožnit jim kontakt s kamarády za zdmi nemocničního zařízení. Postupným rozšiřováním nabídky serveru se tak vytvořila nabídka pro všechny děti v ČR a Majáky se staly zatím největší dětskou oázou pro děti na Internetu.

Výsledkem je přes 20.000 registrovaných dětských uživatelů a více než 100.000 návštěvníků. Doposud bylo do projektu Majáky společnosti INTERNET OnLine zapojeno sedm nemocnic v České republice a dětské komunikační centrum. Nemocnice získaly díky sponzorskému programu IOL bezplatné připojení k internetu, potřebné vybavení počítači a softwarem. Jedná se o specializovaná oddělení v Ústí nad Labem, Olomouci, Plzni, Brně, Thomayerově nemocnici v Praze - Krči a pražském Motole, Dětskou psychiatrickou léčebnu v Opařanech.

Dnešním dnem je do projektu zapojena i Hamzova dětská léčebna v Luži - Košumberk. Projekt Majáky počítá se zapojením dalších
zdravotnických zařízení. Počet míst, kde děti mohou využívat všech možností Majáků, tedy není rozhodně konečný.

Pro bližší informace, prosím, kontaktujte :
INTERNET OnLine
Jana Voňavková, Thámova 11 - 13, Praha 8
TEL : 02/714 66312, fax: 02/714 66000
MOBIL : 0602/233801
jana.vonavkova@hq.iol.cz

ČESKÝ TELECOM a.s. prostřednictvím divize INTERNET OnLine poskytuje zdarma připojení vybraným nemocnicím a léčebným zařízením a zároveň vytváří na Internetu první nekomerční český server pro děti na adrese www.majáky.cz .

 www.telecom.cz     www.majaky.cz

Článek ze dne 9. března 2001 - pátek