logo itpoint.cz

Další VoIP brány a IP telefony od ISC na našem trhu

Voice-over-IP (VoIP) je nový způsob přenosu hlasu místní nebo internetovou sítí. Hlas je zkomprimován do paketů a rozesílán IP sítí na určená místa. Tak jsou tedy jak data, tak i hlas přenášena stejnou a jedinečnou cestou - cestou IP.

Voice-over-IP (VoIP) je nový způsob přenosu hlasu místní nebo internetovou sítí. Hlas je zkomprimován do paketů a rozesílán IP sítí na určená místa. Tak jsou tedy jak data, tak i hlas přenášena stejnou a jedinečnou cestou - cestou IP.

S dalšími produkty v této oblasti přichází na český trh známý distributor telekomunikační techniky ISC Communication, s.r.o., který uzavřel s výrobcem smlouvu o distribuci, servisu a pochopitelně i supportu pro tyto výrobky na českém trhu. Dlouholeté zkušenosti odborných pracovníků této společnosti, množství realizovaných projektů na telekomunikačním poli, zaručuje vysokou profesionalitu při plnění těchto úkolů.

Telekomunikační trh očekává nárůst poptávek po těchto zařízeních z důvodu jejich stále výhodnější cenové dostupnosti i pro menší firmy či podniky, a stálým tlakům ze strany uživatelů na snižování nákladů za uskutečněná místní, meziměstská a mezinárodní volání. Společnosti, které tuto technologii využijí nebudou muset na našem trhu již hledat žádného alternativního operátora poskytujícího telekomunikační služby, protože se tím operátorem stanou sami !

Technologie

VoIP brány (gateway-e) jsou navrženy speciálně pro společnosti, které komunikují se svými pobočkami či odloučenými pracovišti ve vzdálených místech pomocí internetu, či LAN a WAN sítí. Pokud má jejich síť dostatečnou kapacitu můžou tyto společnosti využít pro hlasová (telefonní) spojení mezi sebou svoje stávající TCP/IP připojení, jak vnitropodnikově, tak se vzdálenými pracovišti. Praktickým důsledkem tohoto využití IP bran je "bezplatné volání (telefonování)".

Stále větší počet nejen velkých, ale v dnešní době i středních a malých společností po celém světě, využívají této technologie s cílem drasticky snížit náklady vynaložené ke vzájemné komunikaci. Použití IP bran generuje praktickou návratnost této investice během několika málo měsíců v přímé úměře na objemu přenášených hlasových dat. Dokonce v případě rozšíření původní sítě bude přínos, a tedy i úspora nákladů markantnější než původní investice během velice krátkého období.  VoIP brána

Gateway - IP 400 je "malým" řešením pro dvě ISDN BRI rozhraní. Tato brána je k optimálnímu využití pro společnosti s několika vzdálenými pracovišti a s počtem 10-50 zaměstnanců, kteří mají denní telefonický provoz se vzdálenými pracovišti, případně další hovory do zahraničí. Použitím IP 400 dosáhnete kvalitní řešení pro komunikaci mezi odlehlými provozovnami a ústředím společnosti. Platí to i pro spojení zahraničních detašovaných pracovišť s centrálou firmy. Může být stejně kvalitně využita pro větší společnosti s širokou infrastrukturou, která využívá vlastní vnitropodnikovou síť. IP 400 využívá rozdílnou komprimaci hlasových souborů a s využitím stávajících 64 kbps linek dokáže uskutečnit přenos mnohem efektivněji, čímž se vynakládané prostředky na provedená spojení drasticky sníží.

Náklady na mezinárodní volání a přenos dat se s využitím IP 400 můžou snížit až o 90% z nákladů současných. Pomocí komprimace hlasu do IP paketů IP 400 umožní společnostem směrovat veškerý svůj datový a hlasový provoz stejnou sítí s významnou úsporou.

Charakteristika výrobku

Komprimací hlasových souborů umožní IP 400 až 4. hlasová spojení. Dvě BRI S/T- rozhraní umožňují propojit bránu téměř na všechny běžné PBX (jako např. Bosch Telekom, Siemens, Alcatel, Panasonic a další) stejně tak dobře, jako běžné trunk spoje. Síťové rozhraní 10BASE-T propojí bránu s IP sítí. IP 400 je možno konfigurovat z TelNet-u nebo jiného běžného webového prohlížeče.

Kvalita hlasu

IP 400 využívá několik rozdílných komprimačních algoritmů, jako např. G.723.1, G.729A a G.711. S použitím protokolu H.323 je možná plná kompatibilita s jinými VoIP produkty, jako např. Cisco nebo ITK a dalších. Co se týká kvality hlasu mezi "normálním" analogovým nebo digitálním hlasovým propojením je rozdíl neznatelný. Během spojení je potlačováno echo a kvalita hlasu je vynikající! IP 400 je samostatným zařízením (neintegrovatelným do PC).

Rozšiřitelnost

S rozšířením VoIP infrastruktury, dalších dvou a více portů, může být IP 400 použita v řadě. V případě, kdy se společnost rozhodne rozšířit svoji síť, IP 400 můžete jednoduše zařadit do již existující struktury. IP 400 je zahrnut mezi "členy rodiny" s ISDN rozhraním a s rozšiřitelným počtem portů (např. pro IP 3000 jako ISDN PRI bránu).

Obsluha

IP 400 nabízí dálkovou konfigurovatelnost s pomocí flash paměti. Může být instalována a obsluhována také přímo u zákazníka pokud nemá potíže s Telnetem a webovým prohlížečem. Od momentu, kdy do existující telekomunikační infrastruktury zákazníka připojíte IP 400 nepotřebujete žádné dodatečné know-how s její obsluhou. Použitím IP 400 nebudete muset žádným způsobem měnit svoje komunikační návyky.

Gateway - IP 3000 je řešení pro jednu až tři ISDN PRI rozhraní a podporuje možnost současného volání až do 30-ti hovorů s přenosem až 270 kps. Ve snaze zajistit maximální kvalitu hlasu, jsou IP brány osazeny RISC-CPU a DSP pro kompresi hlasu. Samozřejmostí u všech výrobků Innovaphone jsou protokoly pro časovou synchronizaci a prioritizaci hlasu, automatickou chybovou korekci a samoopravu špatných rámců. S použitím IP 400 nebo IP 3000 vše zůstává transparentní a lehké tak, jak bylo zvykem. Toto jednoduché používání a okamžité spojení předurčuje tyto brány i pro profesionálnímu použití. Společnost Innovaphone tím nabízí individuální řešení téměř všech variant projektů s využitím VoIP technologie.

IP telefon - tiptel innovaphone 200

Při zachování dvou nezávislých infrastruktur pro přenos hlasu a dat můžete zdvojnásobit hodnotu Vaší sítě použitím dalšího z produktů IP telefonie a to je IP-Phone "tiptel innovaphone 200". Můžete ho samozřejmě použít se stávajícím připojením k síti. Tento IP phone může být intergrován do jakékoli stávající IP sítě a může současně pracovat s jinou standartní VoIP bránou a gatekeeprem bez ohledu na typ síťového HW (např. router, bridge, radio-LAN, Frame Relay, ATM).

IP-Phone Tiptel innovaphone 200 je ideálním řešením všude tam, kde je použita další IP infrastruktura (VoIP brána a gatekeeper). IP Phone může být doplněn do struktury s gateway IP 400, co je opět innovaphone gatekeeper a VoIP brána pro 4 hlasové kanály. Tiptel innovaphone 200 je tedy komfortním řešením pro menší společnosti do 30-ti zaměstnanců. Alternativně může být použit s bránou IP 3000.  IP-Phone Tiptel innovaphone 200

A co říci na závěr ?

Jak je vidět Innovaphone portfolio dokonce umožňuje i společnostem se silně heterogenní IT a TK infrastrukturou profitovat s použitím VoIP. Innovaphone nabízí kompletní řešení přenosů hlasu pomocí VoIP technologie, od IP bran přes gatekeepry až po IP telefony !

 http://www.isccorp.com

Článek ze dne 10. dubna 2001 - úterý