logo itpoint.cz

Digitalizace a propojovací smlouvy jsou předpokladem pro kýženou volbu operátora

Můžeme se ale těšit i na služby ADSL, jednorázový operativní výběr operátora a přenositelnost čísel. Český Telecom tento týden opět poinformoval odbornou veřejnost o aktuálním stavu věcí při liberalizaci telekomunikačního trhu. Pro náš odborný server samozřejmě není žhavějšího tématu a tak se pokusím o co možná nejúplnější přehled.

Český Telecom tento týden opět poinformoval odbornou veřejnost o aktuálním stavu věcí při liberalizaci telekomunikačního trhu. Pro náš odborný server samozřejmě není žhavějšího tématu a tak se pokusím o co možná nejúplnější přehled.

Nejprve si shrňme aktuální stav. K dnešnímu dni existuje 11 podepsaných propojovacích smluv, s Českým Telecomem je tedy propojeno 11 telekomunikačních operátorů. Jde jednak o jediného pagingového operátora, kde aktivity přešly z Radiokontaktu Operator na Multitone CZ a kde podle svého tvrzení očekává Český Telecom další jednání.

Dále jde o tři operátory mobilních telefonů, kde byla otevřena jednání o nových podmínkách propojení, zejména o ceně za ukončení hovoru v mobilní síti. Již v dřívějších článcích jsme informovali o konstrukci dosti vysoké ceny za volání z pevné do mobilní sítě. Ve vymezených místních sítích fungují firmy Fatcom, Telecom21, KabelPlus (nyní UPC) a Dattel (nyní GTS Czech). Letošní novinkou jsou alternativní operátoři Aliatel, Contactel a od úterý 13. března i Etel (dříve Globix). Lhůta k podpisu běží GTS Czech, který už vlastně funguje ve vymezené místní síti v Praze. Zde se ještě řeší nedohoda o placení za službu přenosových cest. Dalšími zájemci, se kterými probíhají neoficiální jednání nebo pro zákonné nedostatky nebyly zatím přijaty jejich návrhy na propojení, jsou firmy British Telecom, Czech on Line, GlobalTel, Intratel a Kiwwi.

Projednávané problémy s GTS Czech se týkají účtování a zpoplatňování volání na zelené linky, tísňová volání, připojení k internetu a nákladů na vybudování fyzických propojovacích bodů. Ve staré propojovací smlouvě Dattelu tyto problémy nebyly, neboť se používala metoda dělení výnosů podle nákladů, ve kterých byly obsaženy i přenosové svazky. Po vyřešení těchto sporných bodů by mělo dojít k podpisu propojovací dohody mezi těmito společnostmi. Ani Aliatel, Contactel a Etel se na těchto okruzích problémů nedohodly.

Společnosti přesto podepsaly propojovací dohody aby mohlo dojít k fyzickému propojování hovorů mezi sítěmi, s tím, že se ke sporným bodům jednací týmy vrátí a propojovací dohody budou po jejich vyřešení doplněny. Český Telecom požaduje za elementární propojovací svazek 2Mbit kolem devíti tisíc korun měsíčně. Tento svazek zajistí 30 jednotlivých hovorových kanálů zaručené kvality a pro další současné hovory musí existovat další svazky.

Řešením nemůže být technologie IP telefonie právě pro zaručení kvality. Stejný svazek 2Mbit sice přenese s touto technikou i větší objem hovorů, při přetížení však bude docházet ke zpožďování hovorových paketů a tedy i k výpadkům v hovoru. Od dohody se dále odvíjí ochota dostatečně tyto svazky dimenzovat a zvyšovat jejich nákladnost.

Ještě není zcela vyřešena problematika propojovacích smluv a již se objevuje další zajímavé téma. Je jím přenositelnost čísla a výběr provozovatele pomocí volby čísla. Český Telecom již zahájil přípravy projektů pro přečíslování sítě a urychlené dokončení digitalizace sítě k 1. červenci 2002, které je podmiňující pro splnění povinností z Telekomunikačního zákona a zavedení nového číslovacího plánu do září 2002. V současnosti je ještě 14% ústředen Telecomu analogových. Nejde již o nejstarší synchronní typy I.generace, ale o asynchronní mladší modely, které také umožňují časové zpoplatňování hovorného.

Pro zavádění těchto nových služeb platí následující jízdní řád - výběr provozovatele pro jednotlivá volání do 30.06. 2002, přenositelnost čísla a výběr provozovatele s předvolbou do 31.12. 2002. Jde o problematiku, kde se musí přesně stanovit mnoho věcí. Ceny účtované uživatelům a mezi operátory jsou jen částí z nich. Tyto služby je třeba přesně definovat, je třeba spravovat národní databázi účastnických čísel, nejlépe nezávislou autoritou, je nutné stanovit pravidla pro převody účastnictví, pro podobu účastnického vyúčtování a mnoho jiného. Telekomunikační zákon takové podrobnosti neřeší a budeme tedy asi opět svědky náročných a dlouhých jednání, až se tyto problémy více přiblíží.

Technicky bude tyto služby zajišťovat inteligentní síť. Pro dodávku její technologie byl vybrán Alcatel. Ten také spolu se Siemensem bude muset aktualizovat řídící software stávajících ústředen. Představitelé Českého Telecomu odhadují tyto náklady v řádu miliard korun. Přesto je očekávaná vyšší obtížnost dohody procesního zajištění než samotného technického řešení. Český Telecom chce být při řešení všech těchto problémů iniciativní, konzultuje a získává know-how od evropských i amerických expertů, využívá podporu svých partnerů z KPN a Swisscomu.

Na závěr bez dalších podrobností zazněla informace o intenzivní přípravě služby ADSL do startu komerčního provozu v příštím pololetí. Testovací provoz proběhl s technologií Alcatel, konečný výběr dodavatele technologie ještě proběhne.

Připomínám, že jde vlastně o ekvivalent pevné rychlé datové linky pomocí stávajícího místního telefonního vedení. Pro její rozšíření bude samozřejmě klíčové nastavení cenové hladiny. V rozvinutějších státech světa je ADSL vnímáno jako modernější konkurence ISDN linek, samozřejmě zejména pokud jde o přístup k Internetu.

Článek ze dne 15. března 2001 - čtvrtek