logo itpoint.cz

Direktiva EU definující podmínky práce na dálku bude přijatá telekomunikačními operátory

Ve vyspělé Evropě již v telekomunikačním sektoru stoupl podíl zaměstnanců pracujících naplno z domova pomocí moderních informačních technologií natolik, že se tímto novým moderním fenoménem zabývají již i komise EU.

Ve vyspělé Evropě již v telekomunikačním sektoru stoupl podíl zaměstnanců pracujících naplno z domova pomocí moderních informačních technologií natolik, že se tímto novým moderním fenoménem zabývají již i komise EU.

Komise evropské unie pro sociální dialog, zastupující členy evropských čelných národních telekomunikačních operátorů, včera přijala směrnice Evropské komise týkající se domácí práce na dálku v odvětví spojů. Direktivy říkají, že práce z domova by měla být dobrovolná a tak zajištěná, aby se těmto pracovníkům dostalo shodných pracovních podmínek, profesionálních a vzdělávacích možností jako mají jejich kolegové umístění v kanceláři.

Komise bude nyní nutit všechny evropské telekomunikační operátory a odborové organizace převzít tyto směrnice do jejich národních praktik jednání o kolektivních smlouvách.

Podle komise vzrůst dálkové práce je "jasným signálem trendů směrem k více flexibilní a pohyblivější pracovní síly". "Direktivy pro dálkovou práci jsou zřetelným signálem, že jeden z našich vůdčích průmyslových sektorů, telekomunikace, je plně připraven reagovat na výzvy informační společnosti, uvedla členka komise EU pro pracovní vztahy Anna Diamantopoulou.

Článek ze dne 9. února 2001 - pátek