logo itpoint.cz

e-kumenické forum ve Svatovítské katedrále

Multireligiózní shromáždění, které se dnes v podvečer uskuteční ve Svatovítské katedrále na Pražském hradě v rámci konference Forum 2000, budou moci prostřednictvím internetu sledovat lidé na celém světě.

Multireligiózní shromáždění, které se dnes v podvečer uskuteční ve Svatovítské katedrále na Pražském hradě v rámci konference Forum 2000, budou moci prostřednictvím internetu sledovat lidé na celém světě. V přímém přenosu na internetových stránkách E-Fora, oficiální doprovodné akci Fora 2000, tak můžeme být svědky meditativního setkání představitelů křesťanství, hinduismu, buddhismu, islámu a judaismu.

"Moderní komunikační technologie se stanou médiem globálního meditačního shromáždění," řekl Federico Díaz, představitel E-Fora. "Účastníci reprezentují různé civilizační proudy a hlavní světová náboženství. Jejich vzájemná komunikace je v dnešní době obzvlášť důležitá," dodal Díaz.

E-Forum bude na adrese www.e-forum.cz působit po celou dobu konání konference Forum 2000 a také po jejím skončení. Jeho cílem je nejenom zprostředkovat důležité události Fora 2000, ale také vyvolat celosvětovou diskusi na řadu témat, tentokrát především z oblasti lidských práv a vzdělávání, které jsou stěžejními sledovanými body Fora 2000.

Právě díky společné komunikaci a diskusi se podle tvůrců a realizátorů projektu E-Forum mohou lidé z různých částí světa navzájem přiblížit a naučit se respektovat názory druhých.

Globální komunikační platformu, propojení a další videokonference, například se Šimonem Perésem, Jeffrey Sachsem, Grigorijem Javlinským či Richardem von Weizsäckerem, zajistila společně s kolegy z E-Fora společnost GTS.  www.gtsgroup.cz

 

 www.e-forum.cz  www.e-forum.cz

Donath-Burson-Marsteller
radek_stavel@cz.bm.com
Radek Stavěl
0602682608

Článek ze dne 16. října 2001 - úterý