logo itpoint.cz

E-learning - experimentální projekt Internet OnLine je na světě

Projekt spočívá ve vytvoření centrální vzdělávací platformy na Internetu přístupné nejen zúčastněným učitelům, žákům, ale i jejich rodičům. Cílem experimentu je umožnit všem zúčastněným vyzkoušet si novou formu komunikace a vzdělávání. Důležitým mezníkem pro další rozvoj tohoto typu vzdělávání bude vyhodnocení projektu po 3 měsících.

Praha, Česká republika, 4. října 2001 - INTERNET OnLine, internetová jednotka ČESKÉHO TELECOMU, a.s. společně s Úřadem pro veřejné informační systémy (ÚVIS) uspořádali tiskovou konferenci, na které představili nový společný experimentální projekt v prostředí Internetu pod názvem Web Education Project.

Projekt spočívá ve vytvoření centrální vzdělávací platformy na Internetu přístupné nejen zúčastněným učitelům, žákům, ale i jejich rodičům. Materiálně tento projekt zabezpečil INTERNET OnLine poskytnutím 150 počítačů, které jsou instalovány vybraným učitelům a žákům do jejich domovů. Tyto počítače mohou v rámci projektu využívat denně, včetně bezplatného připojení do Internetu přes službu QUICK.cz. ČESKÝ TELECOM dále poskytl každý den hodinu provozu u každého PC zdarma, bez telefonních poplatků. ÚVIS zajistil metodologickou část projektu.

Cílem experimentu je umožnit všem zúčastněným vyzkoušet si novou formu komunikace a vzdělávání. Důležitým mezníkem pro další rozvoj tohoto typu vzdělávání bude vyhodnocení projektu po 3 měsících.

Projekt se týká čtyř vybraných tříd ze 7. ročníků základních škol podle kriterií ÚVISu. Nastartoval 1.října 2001 a bude ukončen 31. 12. 2001. Dále mají školy možnost naložit s poskytnutými počítači dle vlastního uvážení (počítačové učebny).

Podívejme se, jak projekt vypadá v praxi

Na serveru INTERNET OnLine je zřízen centrální web na adrese www.skola.iol.cz . Tento web je přístupný pro všechny experimentální třídy, na jeho stránkách existují další lokální prezentace škol, které slouží k vzájemné místní komunikaci mezi žáky, žáky a učiteli a učiteli s rodiči. Právě zde mají rodiče motivaci k používání Internetu v domácnostech - ať už se jedná o e-mailovou komunikaci s učiteli, či používání internetu k získávání dalších informací.

Na centrálním webu budou přístupné studijní materiály využitelné všemi školami, dále je zde možnost chatů, soutěží, kvízů, anket, úkolů atd.

Cílů má tento ambiciózní projekt několik

I když se jedná o projekt využívající informační technologie, jeho základním kritériem je již staletími prověřené heslo "škola hrou", - doufejme, že se tuto základní myšlenku podaří naplnit.

 www.iol.cz
tisková zpráva

Článek ze dne 5. října 2001 - pátek