logo itpoint.cz

eTel Česká republika se představuje

eTel Česká republika se specializuje na poskytování integrovaných hlasových, internetových a datových služeb pro firemní klientelu.

Společnost eTel Česká republika se specializuje na poskytování integrovaných hlasových, internetových a datových služeb pro firemní klientelu.

Stručně historie

Aktivní činnost společnosti začala v roce 1997, kdy ještě pod jménem Globix eTel Group obdržela koncesní povolení a prosadila se provozováním vysoce efektivní privátní sítě. V říjnu roku 2000 přichází nová licence na zřizování, provozování a poskytování veřejných telekomunikačních služeb a jsou zahájena jednání o propojení sítě s dominantním operátoerm.

V prosinci roku 2000 získává skupina eTel ve firmě 100% podíl a společnost je plně začleněna do středoevropské struktury s jménem eTel (dochází také ke změně loga). 13. března podepisuje společnost Dohodu o propojení. S touto změnou se strategie firmy zásadně nemění, rozšiřuje se nabídka a kvalita služeb.

Sídlo společnosti

Investoři

Zázemí společnosti

Smluvní partneři společnosti

Klienti

Společnost obsluhuje v České republice 700 klientů z řad jak významných finančních institucí, bankovních domů, poradenství, tak z řad menších národních podniků hledajích efektivní telekomunikační služby.

Pozice na trhu

V roce 2000 dosáhly tržby 7 mil EUR - hlavním programem byly pouze mezinárodní hlasové služby - což představuje 5% tržní podíl (včetně dominantního, monopolního operátora).

Nové plány do roku 2001

Nové pobočky

Kromě Prahy má eTel regionální zastoupení v Plzni, Brně, Liberci Zlíně, Ústí nad Labem, Hradci Králové, Pardubicích. V současné době připravuje otevření regionálních zastoupení v Ostravě, Olomouci a Českých Budějovicích.

Nové zprávy o výstavbě síti

eTel v rámci pražské městské sítě již položil 16 km z plánovaných 100 km optického kabelu, který umožní nabídnout firemní klientele širokou paletu služeb špičkové kvality. Vedle čtyřech regionálních poboček eTel dále zvažuje, že v průběhu 1. čtvrtletí roku 2001 do sítě napojí ještě tři další česká města.

Nové služby

Od roku 2000 eTel nabízí infrastrukturu pro poskytování přístupu na Internet pod obchodním jménem eTelNET. Infrastruktura díky progresivitě návrhu roste se zvyšováním počtu zákazníků, jejich požadavků na přenosovou kapacitu a služby s přidanou hodnotou. Zároveň se rozšiřuje z Prahy do dalších měst České republiky. V současné době pokrývá Prahu, Plzeň, Brno a Liberec. V ostatních městech proběhne instalace přístupových bodů prioritně dle požadavků zákazníků.

V roce 2001 zavádíme hlasové služby meziměstské, místní, zelené linky. V oblasti technologických novinek připravujeme program videokonference do každé národní a regionální firmy.

Investiční plány

Obchodní plán eTel Group v České republice počítá během roku 2001 s investicí více než 30 mil. Euro, protože pro obchodní strategii eTelu se český trh jeví jako největší a nejvyzrálejší.

Sponzorské aktivity eTel

Březen - Hlavní partner Signum Temporis - ocenění finančního trhu
Březen - Hlavní partner Irish Music Festival 2001-03-18
Březen - Hlavní partner Plesu Respektu
Červenec - Hlavní partner sportovní akce Bike Adventure

Stručný přehled služeb

eTel - významná data

Strategická partnerství

Strategií eTelu je uvádět na český trh nejprogresivnější dostupnou technologii a pokračovat v zavádění širokého spektra úspornějších a technicky dokonalejších řešení. Technologie, kterou eTel využívá, zaručuje nejen nejvyšší kvalitu služeb, ale její vrozené kvalitativní vlastnosti zároveň znamenají nižší náklady pro zákazníky. eTel tuto strategii úspěšně uskutečňuje za pomoci aliance se společnostmi Lucent Technologies, Cisco, MCI WorldCom a Global One, AVAYA.

Strategická aliance vytváří pro zákazníky eTelu v České republice výrazné výhody při poskytování :

Investoři

V prosinci 2000 eTel Group oznámil, že dokončil historicky největší irskou institucionální investici ve výši 50 mil. USD dodané společně 4 investory: Dresdner Kleinwort Benson Private Equity, Argus Capital Partners, Greenhill Capital Partners a Intel Capital.

 www.etel-group.com/czech/frameset.html
tisková zpráva

Článek ze dne 24. dubna 2001 - úterý