logo itpoint.cz

eTel Group představil své plány dalšího rozvoje

Přizpůsobit se současnému vývoji na telekomunikačním trhu způsobeném přeměnám z monopolního na konkurenční prostředí, zvyšovat dostupnost služeb s vyšší přidanou hodnotou a soustředit se zejména na datové služby, to jsou hlavní plány dalšího rozvoje eTel Group v rámci své středoevropské strategie.

Praha, 18. září 2001 - Přizpůsobit se současnému vývoji na telekomunikačním trhu způsobeném přeměnám z monopolního na konkurenční prostředí, zvyšovat dostupnost služeb s vyšší přidanou hodnotou a soustředit se zejména na datové služby, to jsou hlavní plány dalšího rozvoje eTel Group v rámci své středoevropské strategie.

"Plná liberalizace telekomunikací nás v zemích středoevropského regionu stále ještě čeká a již teď je potřeba se na tyto nové situace dostatečně připravit," říká Sean Melly, generální ředitel eTel Group. "Trh v České republice nám i přes nedořešení mnoha otázek, jako jsou rozhodnutí o stanovení propojovacích poplatků z pevných do mobilních sítí, stanovení poplatků za propojení "barevných" linek, zavedení metody pro výpočet cen za propojení LRIC nebo zprovoznění carrier selection - nepřímého přístupu do sítě alternativních operátorů v červenci 2002, poskytuje dostatek zkušeností, abychom mohli do budoucna všem zákazníkům, nejen z oblasti firemní klientely, poskytovat kvalitní a konkurenceschopné služby," dodává Sean Mellly a dokumentuje to na příkladu České republiky.

eTel v České republice patří k nejvýznamnějším poskytovatelům hlasových, datových a internetových služeb. Díky soustředění se zejména na hlasové služby očekává do konce letošního roku nárůst počtu klientů na více než 1000. Očekávané tržby za hlasové služby na konci roku jsou stanoveny na 500 mil. Kč. Také v oblasti datových služeb zaznamenal eTel nárůst počtu zákazníků na současných 100. Jejich počet hodlá dále rozšiřovat a to i díky přípravě nových produktů jako jsou například privátní sítě VPN nebo využití nové sítě postavené na technologii ATM.

K rostoucí kvalitě poskytovaných služeb bude jistě sloužit i dnes otvírané středisko pro centrální dohled sítě, které bude umožňovat monitoring všech ústředen na území České republiky a v případě poruchy upozorňovat na přesnou lokaci problému a návrh jeho řešení.

Do budoucna se chce eTel Group společně s eTel Česká republika dále soustředit na poskytovaní kvalitních datových, hlasových i internetových služeb a pokračovat v rozvoji vztahů s klienty.

 www.etel-group.com/czech/frameset.html
tisková zpráva

Článek ze dne 19. září 2001 - středa