logo itpoint.cz

Eurotel se podílí na realizaci Tamperské úmluvy

Ministerstvo dopravy a spojů a společnost Eurotel Praha, spol. s r.o., slavnostně podepsali memorandum o podpoře a realizaci mezinárodní Tamperské úmluvy, ke které se Česká republika zavázala.

Svými službami je Eurotel připraven pomoci občanům ČR a světovému společenství v případě katastrof a živelných nebezpečí.

Praha, 13. září 2001 - Ministerstvo dopravy a spojů a společnost Eurotel Praha, spol. s r.o., dnes slavnostně podepsali memorandum o podpoře a realizaci mezinárodní Tamperské úmluvy, ke které se Česká republika zavázala.

Tamperská úmluva z roku 1998 se zabývá zajištěním telekomunikační podpory v případě katastrof a živelných neštěstí s možností ohrožení zdraví obyvatelstva na celém světě. Společnost Eurotel se na jejím plnění bude podílet bezplatným poskytnutím mobilní kontejnerové základnové stanice, společně s odborníky nutnými na její provoz. Kontejnerová jednotka je kdekoliv na světě schopna vytvořit část sítě Eurotel a připojit jí k mateřské síti Eurotelu v ČR pomocí satelitního přenosu signálu.

"Přestože jsou služby Eurotelu vázány na naši síť v České republice, v rámci Tamperské úmluvy jsme připraveni pomoci naši speciální mobilní kontejnerovou buňku, která posloužila 6. polní nemocnici Armády ČR v Albánii," říká Terrence Valeski, generální ředitel společnosti Eurotel. "Velice si vážíme toho, že technologie a síť společnosti Eurotel byla vybrána, aby pomáhala při katastrofách a v případě ohrožení obyvatelstva v jakékoliv části světa," dodává.

Za vybudování GSM sítě v 6. polní nemocnici Armády České republiky v Albánii získal Eurotel od Asociace operátorů GSM (GSM Association) na světovém kongresu GSM v loňském roce první ocenění "GSM in the Community" (GSM ve službách veřejnosti). Eurotel v Albánii díky mobilní kontejnerové buňce vybudoval část své sítě, která umožňovala lékařům a zdravotníkům telekonzultace s kolegy na specializovaných pracovištích v České republice. Dále poskytovala spojení mezi členy 6. polní nemocnice a jejich rodinami a blízkými, a v neposlední řadě pomáhala uprchlíkům. "Eurotel již dříve dokázal své odhodlání poskytovat komunikační služby v jakoukoliv dobu a na jakémkoliv místě," připomíná Terrence Valeski.

Tamperská úmluva o tísňových komunikacích

Ministerstvo dopravy a spojů si ve svém výchozím strategickém dokumentu "Národní telekomunikační politika České republiky" předsevzalo přistoupit k úmluvě o tísňových telekomunikacích schválené na mezinárodní konferenci ICET 98 (Intergovernmental Conference on Emergency Telecommunications) v Tampere. Tamperská úmluva z roku 1998 se zabývá katastrofami, živelným pohromami a možností ohrožení zdraví obyvatelstva v jakékoliv části světa z hlediska zajištění telekomunikační podpory. Stanovuje pro členské státy základní pravidla a zásady vzájemné komunikace při vyžadování a poskytování telekomunikační podpory spojené s poskytováním telekomunikačních zdrojů žádajícímu členskému státu.

Telekomunikační podporou se především rozumí poskytování telekomunikačních zdrojů, nebo podpory určené k využití těchto zdrojů. Za telekomunikační zdroje jsou považovány lidé, zařízení, materiál, informace, školení, frekvenční spektrum, síť nebo přenosová kapacita, nebo jiné zdroje potřebné pro telekomunikace.

Úmluva obecně poskytuje rámec pro používání telekomunikačních zdrojů v mezinárodní humanitární pomoci, odstraňuje regulační bariéry a ochraňuje zájmy poskytovatelů telekomunikační pomoci během působení v hostitelské zemi. Plně také chrání zájmy států požadující a přijímající pomoc. Hostitelské vládě je ponecháno právo dohlížet nad pomocí.

Unikátní mobilní spojení Eurotelu pro 6. polní nemocnici v Albánii

Celý systém mobilní kontejnerové základnové stanice se zrodil v hlavách zaměstnanců společnosti Eurotel Praha, spol. s r.o. V dubnu 1999 se dozvěděli, že Česká armáda doufá ve zřízení komunikační sítě pro potřeby 6. polní nemocnice, která měla sloužit kosovským běžencům. Bez dlouhého rozmýšlení nabídlo vedení společnosti armádě příležitost čerpat ze znalostí, zkušeností a vyspělých technologických postupů, jimiž Eurotel disponuje. Zavázalo se vybudovat systém - výhradně s použitím vlastního zařízení a zdrojů - a spustit jej nejpozději do jednoho měsíce.

Vysílač základnové věže byl strategicky umístěn tak, aby pokrýval celé území vojenské nemocnice a uprchlického tábora. Zajišťoval dostatečnou kapacitu i v případech, kdy všichni členové personálu potřebovali telefonovat najednou. Základnová stanice, zásobená energií z generátoru, byla napojena prostřednictvím VSAT spojení. Satelit přenesl signál do pozemní bezdrátové sítě Eurotelu v České republice, odkud již byly hovory směrovány k cílovým stanicím přes ústřednu společnosti umístěnou v Brně. Vzhledem k tomu, že se telefony v albánském táboře registrovaly prostřednictvím ústředny Eurotelu v České republice, byly dosažitelné přímo po vytočení čísla bez mezinárodní předvolby a za místní poplatky.

Systém byl vybudován ve stanoveném termínu. V průběhu příprav však za scénou probíhaly každodenní usilovné boje. Extrémně krátká doba na přípravu a spuštění systému působila mnoho logistických potíží. Bylo nezbytné opatřit řadu zvláštních povolení, vyjednat podmínky a uzavřít smlouvy, naplánovat přepravu technologických součástí do válečné zóny, zajistit náhradní díly, vyvinout nové operační postupy, získat autorizaci pro mezinárodní frekvenci.

26. května 1999, necelých třicet dní od zahájení projektu, si lidé v uprchlickém táboře poprvé zavolali. Virtuální bezdrátový systém byl v provozu od května 1999 až do konce války v Kosovu. Fungoval po celou dobu bez závad.

Po nasazeni mobilní jednotky v Albánii zaměstnanci Eurotelu využili zkušenosti z nasazení v polních podmínkách a vytvořili kontejnerovou základnovou stanici s plným zálohováním, kterou je možno, díky standardizovanému kontejneru, snadno převážet lodí, vrtulníkem, nákladním autem, nebo vlakem.

Za vybudování GSM sítě v 6. polní nemocnici Armády České republiky v Albánii získal Eurotel od Asociace operátorů GSM (GSM Association) na světovém kongresu GSM v loňském roce první ocenění "GSM in the Community" (GSM ve službách veřejnosti).

 www.eurotel.cz
tisková zpráva

Článek ze dne 14. září 2001 - pátek