logo itpoint.cz

Evropská komise zveřejnila novou normu elektromagnetického záření mobilních telefonů dodávaných na trh Evropské unie

Uživatelé, kteří budou používat mobilní telefony vyrobené v souladu s touto normou nebudou vystaveni nadměrnému elektromagnetickému záření.

Novou normu s velmi přísnými limity, která snižuje hodnoty elektromagnetického záření u mobilních telefonů dodávaných na trh Evropské unie (EU), zveřejnila Evropská komise (EK). Uvedla to Daniela Červová z informačního centra EU.

Uživatelé, kteří budou používat mobilní telefony vyrobené v souladu s touto normou nebudou vystaveni nadměrnému elektromagnetickému záření. Škodlivý vliv tohoto záření na lidský organismus nebyl sice dosud prokázán, EU však chce z hlediska prevence hájit zájmy zákazníků. Ti by měli být informováni o všech hodnotách a každý  přístroj by měl být opatřen údaji o síle elektromagnetického pole.

Příslušné limity, které schválila Rada ministrů, a které by měly být ještě v tomto roce znovu prověřeny, vycházejí z hodnot navržených Mezinárodní komisí pro ochranu před neionizujícím zářením (ICNIRP). Na této normě spolupracovali přímo výrobci mobilních telefonů v rámci normalizační organizace CENELEC.

 http://www.pointa.cz - Česká informační agentura
jh

Článek ze dne 10. srpna 2001 - pátek