logo itpoint.cz

Globtel a Eurotel Bratislava mají už téměř 1,1 mil zákazníků

Celkem 1 093 601 aktivních zákazníků zaznamenali k závěru roku 2000 dva slovenští mobilní operátoři, společnosti Globtel a EuroTel Bratislava.

Celkem 1 093 601 aktivních zákazníků zaznamenali k závěru roku 2000 dva slovenští mobilní operátoři, společnosti Globtel a EuroTel Bratislava. Oproti roku 1999 tak došlo téměř k 70% nárůstu aktivních zákazníků. Vyplývá to z údajů, které zveřejnily obě společnosti.

Oficiální čísla o počtu hlavních telefonních stanic ještě nezveřejnily Slovenské telekomunikácie. Ty ke konci minulého roku evidovaly 1 655 380 hlavních telefonních stanic.

Mezi oběma mobilními operátory existují výrazné rozdíly ve struktuře a zvýšení počtu zákazníků. Společnost Globtel měla k závěru loňského roku 616 856 aktivních zákazníků, což znamená více než 55% nárůst oproti roku 1999. Globtel zatím nezveřejnil počet zákazníků využívajících předplacených služeb GSM (karty Prima).

Společnost EuroTel měla ke konci minulého roku 476 745 aktivních zákazníků, čím jejich počet oproti roku 1999 vzrostl o více než 92 %. Ještě výraznější nárůst zaznamenal EuroTel u zákazníků předplacených služeb, jejichž počet se zvýšil o 389 % na 293 442 zaznamenaných předplatitelů k závěru roku 2000.

Meziročně došlo také k výrazným změnám tržních podílů obou společností, měřených počtem aktivních zákazníků. V roce 1999 měl Globtel 61,5% podíl na trhu, ovšem ke konci roku 2000 se tento podíl snížil na 56,4 %.

Majoritním, 64% vlastníkem Globtelu je francouzský France Télécom. Zbylé akcie vlastní státem kontrolované energetické společnosti. Jejich podíl by měl být letos prodán formou veřejné nabídky (IPO), ale jedná se také s konsorciem zahraničních firem. V minulém roce Globtel zaznamenal zisk před zdaněním, úroky a odpisy (EBITDA) 2,72 mld. Sk.

Vlastníkem 51% podílu na základním jmění EuroTelu je dceřiná společnost německé Deutsche Telekom - Slovenské telekomunikácie (ST). Zbývající část akcií vlastní Atlantic West B.V., který je společným podnikem dceřiných společností Verizon Communications. Podíl ST na ekonomických výsledcích a hlasovacích právech je však 60 % v souladu s licenčními podmínkami uvedenými v licenci na síť GSM 1800. Za devět měsíců roku 2000 zaznamenal EuroTel EBITDA na úrovni 1,5 mld. Sk.

 Česká informační agentura
kd

Článek ze dne 15. ledna 2001 - pondělí