logo itpoint.cz

GTS pokračuje v boji za spravedlivé podmínky na telekomunikačním trhu

Po ukončení neúspěšných jednání s Radiomobilem se GTS obrací na ČTÚ s návrhem na řešení sporu a s žádostí o stanovení metody výpočtu cen za propojení mobilních a pevných telekomunikačních sítí a stanovení maximálních cen za terminaci hovorů v mobilních sítích.

Praha, 3. července 2001 - Společnost GTS, největší alternativní telekomunikační operátor poskytující široké portfolio hlasových, datových a internetových služeb v České republice, se dne 29. června oficiálně obrátila na Český telekomunikační úřad (ČTÚ) s návrhem na řešení sporu a s žádostí o stanovení metody výpočtu cen za propojení mobilních a pevných telekomunikačních sítí a stanovení maximálních cen za terminaci hovorů v mobilních sítích.

"Po sérii neúspěšných jednání o propojení sítí GTS Czech a Radiomobil byl jednoznačně konstatován rozpor v otázce cen za ukončení hovorů v síti mobilního operátora. Za jediné možné východisko z této situace považujeme vydání cenového rozhodnutí regulačního orgánu (ČTÚ), které budeme akceptovat, a kterým se budeme řídit, komentuje rohodnutí marketingový ředitel GTS David Duroň a dodává: "Pro letošní rok navrhujeme výpočet na základě nákladů, očištěných od neoprávněných položek, obdobný, jaký použil ČTÚ pro výpočet propojovacích poplatků v případě propojování pevných sítí. V dalších letech bychom chtěli prosadit použití metody LRIC. Pokud jde o výši propojovacích poplatků požadujeme a rozborem nákladů dokládáme cenu 1,21 Kč."

Žádost o stanovení metodiky výpočtu propojovacích poplatků k ČTÚ je dalším krokem v jednáních s mobilními operátory. GTS tak pokračuje v aktivním utváření podmínek na celém telekomunikačním trhu, které by měli přinést výhody především koncovým uživatelům.

GTS se v rámci Asociace provozovatelů veřejných telekomunikačních sítí (APVTS) obrátila na ČTÚ s žádostí o regulaci ceny za propojení mezi sítěmi mobilních operátorů a provozovatelů pevných sítí již 21.května 2001.

"Cílem GTS je dosáhnout výše poplatku, který bude odrážet skutečné náklady a nikoli diktát mobilních operátorů, jak je tomu doposud, protože na stávající stav doplácejí především koncoví zákazníci. Věříme, že ČTÚ rozhodne jako opravdu nezávislý regulátor, tak jako v případě propojování pevných sítí," dodává David Duroň.

O společnosti GTS

GTS je dnes největším alternativním telekomunikačním operátorem v České republice poskytujícím komplexní, cenově zvýhodněnou nabídku hlasových, datových, internetových, operátorských a integrovaných služeb na nejvyšší úrovni.

Cílem společnosti GTS je nabízet zákazníkům jedinečnou kombinaci kvalitních telekomunikačních služeb a tím si udržet pozici největšího alternativního telekomunikačního operátora. Také proto GTS neustále rozšiřuje svoji síť a pokrytí jednotlivých měst na našem území, stejně jako se aktivně věnuje tvorbě nových produktů a cenově zvýhodněných balíčků služeb šitých na míru.

Společnost GTS v současnosti provozuje špičková datová centra v Praze, Brně a Ostravě. V červnu v Praze otevřela GTS nové datové centrum GTS Telehouse nabízející zákazníkům špičkový datový servis na ploše více než 2000 m2. V další fázi připravuje společnost otevření nového datového centra v Plzni.

Tržby společnosti GTS za rok 2000 dosáhly 1,270 mld.Kč, což představuje takřka dvojnásobný nárůst ve srovnání s rokem 1999. Pro rok 2001 plánuje společnost tržby ve výši 2 mld. korun.

 www.gtsgroup.cz
tisková zpráva

Článek ze dne 4. července 2001 - středa