logo itpoint.cz

GTS vytrvala v boji za lepší podmínky pro své zákazníky

ČTÚ uznal požadavky GTS a rozhodl o propojení sítí GTS a Českého Telecomu do 7 dnů od doručení rozhodnutí tzn. do 18.4. 2001. Toto rozhodnutí nahrazuje propojovací dohodu s Českým Telecomem, který je nyní povinen přistoupit na požadavky GTS a propojit telekomunikační sítě na základě podmínek, jejichž finální podobu stanovil ČTÚ.

Společnost GTS největší alternativní telekomunikační operátor poskytující široké portfolio hlasových, datových a internetových služeb v České republice oznamuje, že ČTÚ uznal její požadavky a dnes rozhodl o propojení sítí GTS a Českého Telecomu (ČTc) do 7 dnů od doručení rozhodnutí tzn. do 18.4. 2001. Toto rozhodnutí nahrazuje propojovací dohodu s Českým Telecomem, který je nyní povinen přistoupit na požadavky GTS a propojit telekomunikační sítě na základě podmínek, jejichž finální podobu stanovil ČTÚ.

Milan Rusnák, generální ředitel GTS k tomu říká :

Rozhodnutí ČTÚ předcházela zdlouhavá a složitá jednání s Českým Telecomem o podmínkách propojovací smlouvy. Podmínky nastavené Českým Telecomem, za kterých smlouvu podepsali ostatní alternativní operátoři, považovala GTS za diskriminační a v rozporu s telekomunikačním zákonem i cenovým rozhodnutím, vydaným ČTÚ. Zásadní důvod, proč GTS na tuto smlouvu nepřistoupila byl požadavek ČTc, aby alternativní operátoři hradili náklady na vybudování a provoz přenosových cest i mezi jeho vlastní ústřednou a bodem propojení, tzn. hradili náklady na budování sítě ČTc. Z telekomunikačního zákona ovšem jednoznačně vyplývá povinnost každého operátora zřídit a provozovat přenosové cesty mezi vlastní ústřednou a bodem propojení sítí na své vlastní náklady.

Společnost GTS na svém stanovisku trvala již od počátku jednání o propojovací smlouvě s ČTc. Oficiálně byl rozpor konstatován na jednání 18.ledna 2001, kdy GTS jednoznačně vystoupila proti výše uvedeným požadavkům ČTc. Vzhledem k tomu, že zákonná lhůta pro podpis smlouvy o propojení uplynula již 25.ledna 2001 byl dne 15. března 2001 ČTÚ předložen požadavek na vydání rozhodnutí, které by nahradilo smlouvu o propojení sítí.

Přetrvávající sporné body

O společnosti GTS

GTS je největší alternativní telekomunikační operátor v ČR poskytující integrovanou, cenově zvýhodněnou nabídkou hlasových, datových a internetových služeb. V současné době pokrývá plně digitalizovaná sít GTS 18 měst v Čechách a na Moravě a do konce letošního roku to bude celkem 25 měst.

Společnost GTS provozuje špičková datová centra v Praze, Brně a Ostravě. V květnu v Praze otevře nové datové centrum na ploše více než 2000 m2. Tržby společnosti GTS za rok 2000 dosáhly 1,3 mld.Kč, což představuje takřka dvojnásobný nárůst ve srovnání s rokem 1999.

Hlavním cílem společnosti GTS je nabídnout zákazníkům jedinečnou kombinaci kvalitních telekomunikačních služeb a udržet si pozici největšího alternativního telekomunikačního operátora.

 www.gtsgroup.cz
tisková zpráva

Článek ze dne 12. dubna 2001 - čtvrtek