logo itpoint.cz

Hicom 150 E Office Pro / Siemens - detailní přehled jednotlivých komponentů ústředny včetně koncových cen

Pokračujeme v našem seriálku o ústřednách Siemens, tentokrát je na řadě Hicom 150 E Office Pro ...

Systém Hicom 150 E Office Pro je možné vystavět v kapacitě do 120-ti přípojných bodů (euroISDN nebo analogové linky) a 250 analogových nebo digitálních účastníků.

Kromě standardních funkcí ústředna umožňuje LCR a UCD (hlášení pro příchozí volání). Systém lze HW vybavit DECT bezdrátovou nadstavbou.

Jako optimální výstavbu uvádí výrobce konfiguraci 38 x 250. Další info k ústředně naleznete v našem katalogu telefonních ústředen - viz Hicom 150 E Office Pro

výška = 490 mm
šířka = 410 mm
hloubka = 390 mm
hmotnost = 22,0 kg
provozní teplota od 5 do 40 °C
vlhkost 5 - 88 %

Všechny níže uváděné ceny jsou doporučené koncové bez DPH / leden 2001.

p a k e t y
Paket B Office - výstavba 8Upoe/48 ab, hlavní rozvod, 2ks opt.E Standard, 2ks opt.E Comfort, modem pro dálkový dohled

173210

Paket C Office - výstavba 8Upoe/120 ab, hlavní rozvod, 4ks opt.E Standard, 2ks opt.E Comfort, modem pro dálkový dohled, rozšiřující box

353950

ústřednové boxy
Rozšiřující box vč. napájení, 8 pozic

53610

d e s k y
Rozšiřovací deska STMD8 pro 8 digitálních So vedení/příčka/účastník

37620

Rozšiřovací deska SLMO8 pro 8 digitálních (Up0/E) účastníků

15500

Rozšiřovací deska SLMO24 pro 24 digitálních (Up0/E) účastníků

48420

Rozšiřovací deska TML8W pro 8 analogových vnějších vedení

18330

TIEL - 4x rozhraní E+M

11420

TMOM - rozhraní pro paging

8040

SLA8N 8 analogových účastníků

22590

SLA16N 16 analogových účastníků

34120

SLA24N 24 analogových účastníků

50510

TMS2M ISDN-S2 vnější vedení/příčka

47960

HiPath HG 1500 data - zákl.paket Data, 2 kanály - Určena Pro H150E Office Pro

67650

HiPath HG 1500 hlas/data - zákl.paket Data/Hlas, 2 kanály - Určena Pro H150E Office Pro

90020

CR8N - přijímač a vysílač DTMF

17600

m o d u l y
GEE 8 - přijímač 16 kHz tarifikačních impulsů pro 8 analogových vnějších vedení

6430

Deska PFT4 - přepojení čtyř vnějších vedení při výpadku napájení

1610

REAL - 1 nouzové relé + 4 spínače

1610

CGM modul - generátor taktu OfficePro

12350

Licence pro 2B kanály Hicom Xpress@LAN V.1.1- Data

10600

Licence pro 2B kanály Hicom Xpress@LAN V.1.1- Data/Hlas

16840

GSM brána Mobil Gate 900

25000

GSM Path - GSM brána na analogové U-rozhraní

14900

GSM Path - anténa

439

Ohlašovací modul ADRA 2120 - modul na 2 analogové a/b linky. Ohlášení o délce do 20 sec. Programování pomocí DTMF a nahrávání ohlášení z telefonu.

10930

n a p á j e c í   z d r o j e
Síťová šňůra k ústřednovým boxům

220

z á l o h o v á n í
Zařízení pro nepřetržitý provoz při výpadku napájení - APC Back UPS Pro 1000

14573

Zařízení pro nepřetržitý provoz při výpadku napájení - APC Back UPS Pro 1400

18593

Zařízení pro nepřetržitý provoz při výpadku napájení - APC Smart UPS 2200 - 2200VA

52340

Zařízení pro nepřetržitý provoz při výpadku napájení - APC Back UPS 300 MI

3276

Zařízení pro nepřetržitý provoz při výpadku napájení - APS Back UPS 650 MI

5993

Zařízení pro nepřetržitý provoz při výpadku napájení - APC Back UPS 500 MI

3874

p ř í s l u š e n s t v í    ú s t ř e d n y
Zemnící vedení 3m pro uzemnění ústředny

240

Pružinový kontakt pro zemnící vedení

20

IMOD - integrovaný analogový modem

5100

MDFU-E skříň rozvaděče pro 21 pozic

12860

Stojánky pro Office Pro

2800

Assistant C Office Rel. 2.2

5650

Assistant C Upgrade

1410

Kabelová jednotka 16 DA,1-10p MDFU/E 21

1960

Kabelová jednotka 24 DA,1-10p MDFU/E 21

2190

Kabel pro S2M - S2M propojení Pro - Pro

1060

a p l i k a c e
CTI TAPI 3P v.2.1 paket 1, do 30 účastníků (dogel+Tapi)

135180

CTI TAPI 3P v.2.1 paket 2, do 80 účastníků (dongel+Tapi)

327820

CTI TAPI 3P v.2.1 paket 3, do 250 účastníků (dongel)

501031

CTI TAPI 3P v.2.0 paket 4, z 30 na 80 účastníků

366550

CTI TAPI 3P v.2.0 paket 4, z 80 na 250 účastníků

549820

Smartset ISDN pro 4 uživatele

28070

TAPI 1P Hicom Xpress@LAN pro 4 uživatele

5960

OptiClient 130 , hlas po IP, 4 licence

45185

Návod pro administraci Hicom Xpress@LAN - anglický

1050

c o r d l e s s
Základna BS2 pro Hicom Cordless EM

45980

Obal základny pro venkovní prostředí

18730

Externí napaječ pro Hicom Cordless EM

14340

Hicom Cordless EM - paket 1. 1x SLC 16, 1x kód pro uvedení do provozu, 2x Základna BS2 pro Hicom Cordless EM

81640

Hicom Cordless EM - paket 2. 1x SLC 16, 1x kód pro uvedení do provozu, 3x Základna BS2 pro Hicom Cordless EM

104390

d i g i t á l n í    t e l e f o n y
Optiset Entry - digitální telefon se základními funkcemi

1950

Optiset Standard - digitální telefon s rozsáhlou nabídkou funkcí

6120

Optiset Comfort - digitální telefon s vybavením pro hlasovou a datovou komunikaci

9760

Optiset Memory - digitální telefon pro často telefonující uživatele - německá klávesnice

16850

Optiset Memory - digitální telefon pro často telefonující uživatele - anglická klávesnice

16850

Optiset Basic - digitální telefon se základními funkcemi

3900

Optiset Key - rozšiřující konzole s paměťovými tlačítky pro tel. přístroj optiset comfort a memory

2570

Optiset E Conference světle šedý

16470

Attendant BLF-signalizační pole s napaječem - světle šedé

18940

p ř í s l u š e n s t v í    k   d i g i t á l n í m   t e l e f o n ů m
Telefonní adataptér (optiset E Phone) - pro připojení dalšího telefonního přístroje řady optiset

3360

Analogový adaptér (optiset E Analog) - pro připojení dalšího analogového tel. přístroje

4460

Audio adaptér (optiset E Acoustic) - pro připojení např. externího reproduktoru

1200

Headset adaptér - pro připojení náhlavní soupravy

1950

Datový adaptér (optiset E Data) - se sériovým rozhraním pro napojení PC

8940

Headset plus adaptér - pro připojení náhlavní soupravy a záznamového zařízení

3300

Contact adapter - vybavený jedním kontaktem spínaným při vyzvánění telefonu, jedním kontaktem spínaným při obsazení

3020

ISDN adaptér

4330

Control adapter

8940

Control adapter paket včetně programu Smartset 3.0

11250

a n a l o g o v é    t e l e f o n y
Euroset 2005 světle šedý - základní analogový přístroj s 3mi tlačítky zkrácené volby, bez displeje.

730

Euroset 2005 antracit - základní analogový přístroj s 3mi tlačítky zkrácené volby, bez displeje.

730

Euroset 2015 světle šedý - analogový přístroj s displejem a 16ti tlačítky zkrácené volby, hlasitým telefonováním a opakováním volby posledních 5ti čísel.

1631

Euroset 2015 půlnoční modrá - analogový přístroj s displejem a 16ti tlačítky zkrácené volby, hlasitým telefonováním a opakováním volby posledních 5ti čísel.

1631

b e z š ň ů r o v é    t e l e f o n y
Gigaset 3000 Comfort Cordless EM

4090

Gigaset 3015 Classic - bezšňůrový telefon DECT s integrovaným záznamníkem. 15 minut záznamu včetně data a času, neomezená ochrana proti smazání hlášení a záznamů při výpadku elektrického proudu.

5566

Gigaset 3000 Comfort - přenosná část s 4-řádkovým displejem s českou nápovědou, hlasitým telefonováním a telefonním seznamem pro 100 jmen a čísel. Pohotovostní stav až 100 hodin a až 10 hodin hovoru bez dobíjení. Nástupce Gigasetu 2000C.

3844

Gigaset 3000 L

672

Gigaset 3000 Mobile

4664

Gigaset 3000 Classic - přenosná část s numerickým displejem. Pohotovostní čas až 100 hodin a až 10 hodin hovoru bez dobíjení. Nástupce Gigasetu 2000S.

3025

Gigaset 3000 Micro Cordless EM

5982

Gigaset 3000 L Micro Cordless EM

900

Gigaset 3010 Classic - bezšňůrový telefon DECT pro analogovou linku s přenosnou částí Classic. Nástupce Gigasetu 2010.

4500

Gigaset 3010 Comfort - bezšňůrový telefon DECT pro analogovou linku s přenosnou částí Comfort. Nástupce Gigasetu 2010.

5484

Gigaset 3000 Micro

5566

Gigaset 3000 Headset (pro Micro)

1057

s p o j o v a t e l k a
Spojovatelské pracoviště (s PC kartou), se sluchátkem a se SW

24010

Přídavné sluchátko pro Attendant P s přípojnou šňůrou

1390

Náhlavní souprava pro Attendant P

13050

a p l i k a c e
CallChange Standard - aplikace pro MS Outlook, vč. licence pro 5 klientů

9000

CallChange client - licence pro jednoho klienta CallChange Standard

490

Všechny výše uváděné ceny jsou doporučené koncové bez DPH / leden 2001.

Článek ze dne 19. ledna 2001 - pátek