logo itpoint.cz

HiNet VS 1600 / Siemens - detailní přehled jednotlivých komponentů ústředny včetně příslušenství a koncových cen

Chcete si sami spočítat na koli Vás vyjde třeba HiNet VS 1600, např. v konfiguraci 8 x 20 ?

HiNet VS 1600 - telefonní ústředna firmy Siemens s možnostmi instalace systému do 19" skříně - nahrazující HiNet VS 1500 . Maximem je 44 analogových nebo digitálních telefonních účastníků. Jako optimální výstavbu uvádí výrobce konfiguraci 16 x 40.

Všechny níže uváděné ceny jsou doporučené koncové bez DPH / leden 2001.

z á k l a d n í   v y b a v e n í   ú s t ř e d n y

HiNet VS 1600 - základní výstavba 8 UP0E / 4 a/b

45230

d e s k y

Rozšiřovací deska SLA8 pro 8 analogových účastníků

11010

Rozšiřovací deska SLU 8 pro 8 Up0/E digitálních účastníků

11010

Rozšiřovací deska STLS 4 pro 4 digitální So vedení

13460

Rozšiřovací deska TS2 pro primární ISDN přípoj/příčka

55440

Rozšiřovací deska TLA 4 pro 4 analogová vnější vedení

6730

Intergrovaný router - Data , 16 kanálů

129440

Intergrovaný router - Data/Hlas , 16 kanálů

194120

m o d u l y

STRB - deska relé se čtyřmi spínači a čtyřmi senzory

8470

GSM brána Mobil Gate 900

25000

V24/E modul SNMP

51770

GSM Path - GSM brána na analogové U-rozhraní

14900

GSM Path - anténa

439

Ohlašovací modul ADRA 2120 - modul na 2 analogové a/b linky. Ohlášení o délce do 20 sec. Programování pomocí DTMF a nahrávání ohlášení z telefonu.

10930

z á l o h o v á n í

Zařízení pro nepřetržitý provoz při výpadku napájení - APC Back UPS Pro 1000

14573

Zařízení pro nepřetržitý provoz při výpadku napájení - APC Back UPS Pro 1400

18593

Zařízení pro nepřetržitý provoz při výpadku napájení - APC Smart UPS 2200 - 2200VA

52340

Zařízení pro nepřetržitý provoz při výpadku napájení - APC Back UPS 300 MI

3276

Zařízení pro nepřetržitý provoz při výpadku napájení - APS Back UPS 650 MI

5993

Zařízení pro nepřetržitý provoz při výpadku napájení - APC Back UPS 500 MI

3874

příslušenství ústředny

Assistant C Office Rel. 2.2

5650

Assistant C Upgrade

1410

v r á t n í k y

AV - 02 automatický vrátný se 2 tlačítky

3490

AV - 04 automatický vrátný se 4 tlačítky

4190

AV - 10 automatický vrátný se 10 tlačítky

4490

Vrátný AVX-13 - rozšiřující tlačítkové tablo pro 13 tlačítek (pouze k AV10)

2690

El. dveřní zámek k automatickému vrátnému

400

Napaječ zámku s krytem pro dveřní zámek

700

t a r i f i k a c e

AccountiX Office /50 poboček (DOS)

4500

AccountiX Office /50 poboček (Win 16bit)

5400

AccountiX Office /50 poboček (Win 32bit)

6400

Buffer 512KB, 7500 hovorů

6950

Sada kabelů pro 118/150

300

Modul pro server Windows NT

4000

a p l i k a c e

CTI TAPI 3P v.2.1 paket 1, do 30 účastníků (dogel+Tapi)

135180

Smartset ISDN pro 4 uživatele

28070

TAPI 1P Hicom Xpress@LAN pro 4 uživatele

5960

OptiClient 130 , hlas po IP, 4 licence

45185

d i g i t á l n í    t e l e f o n y

Optiset Entry - digitální telefon se základními funkcemi

1950

Optiset Standard - digitální telefon s rozsáhlou nabídkou funkcí

6120

Optiset Comfort - digitální telefon s vybavením pro hlasovou a datovou komunikaci

9760

Optiset Memory - digitální telefon pro často telefonující uživatele - německá klávesnice

16850

Optiset Memory - digitální telefon pro často telefonující uživatele - anglická klávesnice

16850

Optiset Basic - digitální telefon se základními funkcemi

3900

Optiset Key - rozšiřující konzole s paměťovými tlačítky pro tel. přístroj optiset comfort a memory

2570

Optiset E Conference světle šedý

16470

Attendant BLF-signalizační pole s napaječem - světle šedé

18940

p ř í s l u š e n s t v í    k   d i g i t á l n í m   t e l e f o n ů m

Telefonní adataptér (optiset E Phone) - pro připojení dalšího telefonního přístroje řady optiset

3360

Analogový adaptér (optiset E Analog) - pro připojení dalšího analogového tel. přístroje

4460

Audio adaptér (optiset E Acoustic) - pro připojení např. externího reproduktoru

1200

Headset adaptér - pro připojení náhlavní soupravy

1950

Datový adaptér (optiset E Data) - se sériovým rozhraním pro napojení PC

8940

Headset plus adaptér - pro připojení náhlavní soupravy a záznamového zařízení

3300

Contact adapter - vybavený jedním kontaktem spínaným při vyzvánění telefonu, jedním kontaktem spínaným při obsazení

3020

ISDN adaptér

4330

Control adapter

8940

Control adapter paket včetně programu Smartset 3.0

11250

a n a l o g o v é    t e l e f o n y

Euroset 2005 světle šedý - základní analogový přístroj s 3mi tlačítky zkrácené volby, bez displeje.

730

Euroset 2005 antracit - základní analogový přístroj s 3mi tlačítky zkrácené volby, bez displeje.

730

Euroset 2015 světle šedý - analogový přístroj s displejem a 16ti tlačítky zkrácené volby, hlasitým telefonováním a opakováním volby posledních 5ti čísel.

1631

Euroset 2015 půlnoční modrá - analogový přístroj s displejem a 16ti tlačítky zkrácené volby, hlasitým telefonováním a opakováním volby posledních 5ti čísel.

1631

b e z d r á t o v é    t e l e f o n y

Gigaset 3015 Classic - bezšňůrový telefon DECT s integrovaným záznamníkem. 15 minut záznamu včetně data a času, neomezená ochrana proti smazání hlášení a záznamů při výpadku elektrického proudu.

5566

Gigaset 3000 L

672

Gigaset 3000 Mobile

4664

Gigaset 3000 Classic - přenosná část s numerickým displejem. Pohotovostní čas až 100 hodin a až 10 hodin hovoru bez dobíjení. Nástupce Gigasetu 2000S.

3025

Gigaset 3010 Classic - bezšňůrový telefon DECT pro analogovou linku s přenosnou částí Classic. Nástupce Gigasetu 2010.

4500

Gigaset 3010 Comfort - bezšňůrový telefon DECT pro analogovou linku s přenosnou částí Comfort. Nástupce Gigasetu 2010.

5484

Gigaset 3000 Micro

5566

Gigaset 3000 Headset (pro Micro)

1057

s p o j o v a t e l k a

Spojovatelské pracoviště (s PC kartou), se sluchátkem a se SW

24010

Přídavné sluchátko pro Attendant P s přípojnou šňůrou

1390

Náhlavní souprava pro Attendant P

13050

a p l i k a c e

CallChange Standard - aplikace pro MS Outlook, vč. licence pro 5 klientů

9000

CallChange client - licence pro jednoho klienta CallChange Standard

490

p ř í s l u š e n s t v í

Síťový napaječ pro optiset key, nebo pro analog adaptér, nebo pro zesílení signálu u vedení delších než 500 m

750

Přídavné sluchátko pro optiset Comfort/Memory

970

Připojovací šňůra 6m MW/MW

0

Držák pro připevnění tel. Entry na zeď

370

Držák pro připevnění tel. Optiset Standard/Comfort na zeď

370

Přídavný mikrofon pro optiset Comfort/Memory

2550

Externí reproduktor pro optiset Comfort/Memory

8700

Kryt pro zaslepení prázdných pozic na adaptéry

300

Náhlavní souprava

11000

Článek ze dne 18. ledna 2001 - čtvrtek