logo itpoint.cz

Hlasové služby sítě eTel

Telekomunikační společnost eTel představuje svou nabídku hlasových služeb.

1.1 Portfolio hlasových služeb - Corporate Call

V oblasti hlasových služeb nabízí eTel služby CORPORATE CALL, které nabízejí celou řadu možností :

eTel poskytuje také speciální hlasové služby pro zákazníky, jako jsou hotely, finanční instituce, mezinárodní služby bez poplatků a hromadné služby poskytovatelům telefonních karet.

Díky mezinárodní konektivitě na 2 telekomunikační careery (MCI WorldCom, eTel) je nosným programem pro eTel poskytování mezinárodních telekomunikačních spojení. Nyní po propojení sítě s dominantním operátorem společnost poskytuje kompletní služby po celém území ČR.

Kvalitní služby eTelu je možno aktivovat bez zdlouhavých zdržení - standardní lhůta připojení je 20 dní, bez mimořádných investic do linek nebo vybavení, a neznamená přerušení stávajících služeb. Všechna mezinárodní spojení proběhnou přehledně na síti eTel, což znamená jak snadnost použití, tak automatický routing vybraných telefonních služeb.

Služby eTelu jsou podporovány pružným servisem. Zákazníkům je k dispozici 24 hodinová linka kombinovaná s vyškoleným telekomunikačním personálem připraveným realizovat jedinečnou funkci podpory zákazníka.

1.2 Benefity poskytovaných služeb

1.2.1 eTel - vysoce efektivní hlasové služby

eTel disponuje následujícími výhodami :

1.2.2 ISDN konektivita do 60 zemí světa

Mezinárodní cesty mají maximálně dva kompresní body, což znamená "toll quality" hlas do více než 284 zemí v mezinárodně standardní kvalitě.

1.2.3 Profil nabídka eTel

Na základě příslušnosti do jednotlivých kategoríí jsou dohodnuty individuální podmínky klienta a podmínky provozu.

eTel nabízí roční úsporu v nákladech v rozsahu 20 - 30% v porovnání s tarify Českého Telecomu (záleží na struktuře provozu).

1.3 Finanční zabezpečení - hlasové služby

Služba Corporate Call není spojena s žádnými náklady ze strany zákazníka, eTel hradí v plné výši instalaci ze strany servisní společnosti.

Příklad : Sazby eTel platné od 1.1.2001 - Corporate Call

Země

Etel (Kč/min)

Německo

6,32

Rakousko

6,32

Slovensko, Polsko

6,32

Velká Británie

6,86

Belgie, Dánsko, Francie, Itálie, Kanada, Spojené státy americké, Kypr, Lucembursko, Maďarsko, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko (Azory a Madeira), Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Vatikán

7,24

Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Finsko, Chorvatsko, Irsko, Jugoslávie (Srbsko a Černá Hora), Lichtenštejnsko, Litva, Monako, Rumunsko, Řecko, San Marino

11,36

Albánie, Alžírsko, Andorra, Austrálie, Bělorusko, Estonsko, Faerské ostrovy, Hongkong, Island, Izrael, Japonsko, Jižní Afrika, Korejská republika, Lotyšsko, Makedonie, Malta, Moldavsko, Rusko, Tunisko, Turecko, Ukrajina

15,39

Arménie, Ázerbajdžán, Brazílie, Gibraltar, Gruzie, Libye, Maroko

16,16

Argentina, Čína, Egypt, Filipíny, Kazachstán, Malajsie, Mexiko, Nový Zéland, Peru, Singapur, Spojené arabské emiráty, Sýrie, Taiwan, Thajsko, Turkmenistán, Uzbekistán

32,84

Angola, Anguilla, Antigua a Barbuda, Bahrajn, Barbados, Bermudy, Britské Panenské ostrovy, Dominika, Francouzská Guyana, Grenada, Grónsko, Guadeloupe, Guatemala, Indie, Indonésie,Írán, Kajmanské ostrovy, Katar, Macao, Malawi, Martinik, Monserrat, Réunion, Saint Pierre a Miquelon, Salvador, Saúdská Arábie, Svatá Lucie, Svatý Kryštof, Svatý Vincenc, Turky, Uganda, Zimbabwe

41,60

Chile, Jordánsko, Keńa, KLDR, Kuba, Kuvajt, Kyrgyzskán, Libanon, Mongolsko, Nigérie, Pákistán, Tádžikistán, Venezuela, Vietnam

44,19

Ostatní

57,83

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH

Ceníky pro meziměstská spojení

Ceník pro meziměstská spojení - klasická tarifikace

Druh spojení

Cena za minutu
(Kč)

Min. délka zpoplatnění
(sec)

Časový interval
(sec)

Meziměstské hovory – silný provoz

2,84

60

30

Meziměstské hovory – slabý provoz

1,38

60

30

Ceník pro meziměstská spojení– přesná vteřinová tarifikace

Druh spojení

Cena za minutu
(Kč)

Min. délka zpoplatnění
(sec)

Časový interval
(sec)

Meziměstské hovory – silný provoz

3,29

0

1

Meziměstské hovory – slabý provoz

1,55

0

1

Ceníky pro místní spojení

Ceník pro místní spojení – klasická tarifikace

Druh spojení

Cena za minutu
(Kč)

Min. délka zpoplatnění
(sec)

Časový interval
(sec)

Místní hovory – silný provoz

1,18

120

60

Místní hovory – slabý provoz

0,65

120

60

Ceník pro místní spojení – přesná vteřinová tarifikace

Druh spojení

Cena za minutu
(Kč)

Min. délka zpoplatnění
(sec)

Časový interval
(sec)

Místní hovory – silný provoz

1,63

0

1

Místní hovory – slabý provoz

0,89

0

1

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH

Technologie, standardy a zákaznický servis

2.1 Mezinárodní ústředny v Praze

eTel vlastní a kontroluje zařízení fungující jako mezinárodní výstup. Ústředna Lucent Technologies VSDXâ 5ESS, 4 přídavné moduly Lucent Definity a ústředna AVAYA Definity jsou základními komponenty pražské infrastruktury. Tyto komunikační systémy jsou určeny pro všechny typy výměny informací a podporují hlas, data, video a multimedia.

Konfigurace se sestává z veřejné ústředny Lucent 5ESS - WCDX a 4 přídavných modulů Lucent Definity. Spolehlivost je předurčena pomocí distribuovaného zpracování a modulární redundance. Každé z polí obsahuje všechny procesory, paměti, okruhy, linkové okruhy a trunkové okruhy potřebné pro zpracování spojení. Toto zařízení, včetně subsystémů, je chráněno nepřetržitým napájením (UPS) a zálohovými zdroji. Každý uzel v systému je založen na dedikovaném procesoru, poskytujícím základní přístup a spojovací služby. Každý modul má své vlastní napájení a je schopen samostatného provozu. Distribuované zpracování a spojování znamená existenci kapacity dostatečné pro poskytnutí optimálního výkonu pro konečné uživatele. Decentralizovaná procesorová architektura zaručuje, že systémy nejsou ovlivněny přírodními katastrofami. Protože každý z prvků má svůj vlastní napájecí zdroj, nikdy nedojde k úplnému výpadku systému.

Zařízení má několik desítek ISDN a DDI/DDO CAS okruhů od Českého Telecomu, Pragonetu, Global One a Aliatelu, takže v případě výpadku ISDN jsou příchozí spojení automaticky přesměrována na CAS DDI/ DDO okruhy. eTel zajišťuje, aby příchozí i odchozí okruhy disponovaly diversitou vůči ostatním operátorům.

2.2 Řízení sítě

Servisní tým eTel je v provozu 24 hodin denně po 7 dní v týdnu. eTel usiluje o udržení dostupnosti sítě na 99.99%. To je umožněno pomocí partnerů - systému Lucent Technologies a provozu MCI WorldCom, a eTel Group.

 Veřejná ústředna 5ESS - WCDX

eTel aplikuje systém a nástroje řízení sítě, "dynamickou síť. To umožňuje vyhnout se vlivům administrace a oddělit tak eTel od konkurence. Alarmy jsou zaznamenávány v reálném čase a je o nich informováno centrum řízení sítě. Hlavním úkolem týmu pro budování sítě je proaktivně plánovat expanzi tak, aby nedošlo ke snížení výkonnosti sítě. To zahrnuje identifikace slabých článků studiem provozu a potenciální vliv nových produktů a služeb.

2.3 Technická řešení eTel

eTel zřídí privátní 2MB okruh se signalizací ISDN, které instaluje standardním způsobem do PBu (pobočková ústředna) Lucent Definity 5ESS. Tyto okruhy budou zálohovány standardním způsobem funkcí L.C.R. v PBu zákazníka na dominantního operátora. eTel umožňuje dva druhy tarifikace - jak pulsní, tak vteřinovou.

2.4 Podpora zákazníka

 www.etel-group.com/czech/frameset.html

Článek ze dne 18. dubna 2001 - středa