logo itpoint.cz

Hospodářské výsledky společnosti Contactel za I. pololetí roku 2001

Přes zpoždění procesu liberalizace, které způsobilo několikaměsíční skluz v uvedení nabídky hlasových služeb na trh, dosáhly tržby Contactelu za 1. pololetí roku 2001 výše 206,7 mil. Kč, což je téměř stejný výkon jako za celých 12 měsíců roku 2000. (jako součást hosp. výsledků ČRa)

Přes zpoždění procesu liberalizace, které způsobilo několikaměsíční skluz v uvedení nabídky hlasových služeb na trh, dosáhly tržby Contactelu za 1. pololetí roku 2001 výše 206,7 mil. Kč, což je téměř stejný výkon jako za celých 12 měsíců roku 2000. Na konci prvního pololetí 2001 Contactel poskytoval služby 200 000 zákazníkům.

Dynamiku vývoje výnosů společnosti dokládá porovnání se stejným obdobím minulého roku.

Výnosy

2001

2000

Index

Podíl

za první pololetí *)     2001/2000

2001

2000

internetové služby 134,6 44,3 303,8 65% 79%
datové služby 36,2 9,8 369,4 18% 17%
hlasové služby 23,5 2,1 1119,0 11% 4%
ostatní služby 12,4   xxx 6% 0%
Celkem 206,7 56,2 367,8 100% 100%
*) v mil. Kč

Výnosy z poskytování internetových služeb vzrostly více než 3x a činily 65,2 % celkových výnosů Contactelu, z poskytování datových služeb téměř 3,7x (17,5 % celkových výnosů). Nejdynamičtěji rostly výnosy z poskytování hlasových služeb (zvýšily se 11x a činily 11,3 % celkových výnosů). Výnosy z ostatních služeb činily 12,4 mil. Kč (což představuje 6,0 % celkových výnosů 1. pololetí 2001).

Investice do hmotného a nehmotného majetku za 1. pololetí roku 2001 dosáhly částky 209,7 mil. Kč. Největší podíl (64,9 % z celkového objemu) představovaly investice do budování universální platformy pro poskytovaní internetových, hlasových a datových služeb. Zhruba 65,6 mil. Kč (31,3 % z celkového objemu investic do majetku) bylo investováno do softwarového vybavení, zejména podpůrných provozních prostředků a ISP platformy.

Komentář generálního ředitele společnosti Contactel s.r.o Ing. Michala Čupy k pololetním výsledkům roku 2001

První pololetí roku 2001 přineslo několik významných událostí z hlediska rozvoje Contactelu. Dne 28.2.2001 Contactel jako první z alternativních provozovatelů uzavřel propojovací dohodu s ČESKÝM TELECOMEM. Propojení se sítí dominantního provozovatele umožnilo následně Contactelu počátkem dubna podstatně rozšířit nabídku hlasových služeb pro firemní zákazníky a zajistit výnosy z transitních služeb.

Výše uvedené zpoždění procesu liberalizace negativně ovlivnilo výsledky v oblasti výnosů z hlasových a transitních služeb ve sledovaném období. Na druhé straně Contactel dále upevnil své postavení na trhu datových a internetových služeb a zároveň vytvořil dobré podmínky pro rozšíření zákaznické základny v oblasti hlasových služeb a kombinovaných produktů.

Contactel pokračoval v zavádění systému jakosti podle ISO9001:2000 a předběžný audit potvrdil soulad s požadavky výše uvedené normy. Contactel předpokládá, že získá osvědčení v druhé polovině letošního roku.

V prvním pololetí 2001 byl Contactel vyhodnocen jako nejdůvěryhodnější česká internetová společnost v anketě časopisu Reader s Digest "Nedůvěryhodnější značka v České republice". Podle žebříčku organizace Czech Top 100 je Contactel nejobdivovanější českou telekomunikační společností. Contactel chápe tato ocenění jako výsledek trvalé snahy poskytovat zákazníkům vyšší hodnotu než konkurence.

 www.cra.cz
součást tiskové zprávy ČRa

 www.contactel.cz

Článek ze dne 19. září 2001 - středa