logo itpoint.cz

Hospodářské výsledky za I. čtvrtletí 2001 Českého Telecomu

Akciová společnost ČESKÝ TELECOM, a.s., s potěšením oznamuje své neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2001. Tyto výsledky jsou konsolidované a byly připraveny podle mezinárodních účetních standardů.

Akciová společnost ČESKÝ TELECOM, a.s., s potěšením oznamuje své neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2001. Tyto výsledky jsou konsolidované a byly připraveny podle mezinárodních účetních standardů.

Nejdůležitější výsledky

Konsolidované výnosy dosáhly za první čtvrtletí celkem hodnoty 14,2 miliardy Kč, což představuje meziroční nárůst o 4%. Jak bylo patrné již v předcházejících obdobích, nejvíce se na celkovém růstu konsolidovaných výnosů podílel EuroTel Praha, spol. s r.o., jehož podíl na konsolidovaných výnosech se meziročně zvýšil o 30% na 3,2 miliardy Kč. Výnosy z datových služeb a dalších telefonních služeb vzrostly meziročně o 36% na 1,3 miliardy Kč zejména díky výnosům z Internetových služeb a služeb ISDN. Výnosy z pronájmu linek také meziročně narostly o významných 27% na 560 milionů Kč. Tyto segmenty s vysokým růstem do značné míry vyvažují 6% pokles výnosů z hovorného z fixních linek, které dosáhly 6 miliard Kč. V prvním čtvrtletí představují tyto výnosy 42%-ní podíl na celkových konsolidovaných výnosech.

K 31. březnu 2001 měl Eurotel Praha, spol. s r.o., 2,5 miliónu zákazníků, což představuje meziroční nárůst o 95%. Počet ISDN kanálů narostl ze 72 tisíc na 147 tisíc, neboli o 104 %. Na konci tohoto čtvrtletí měl ČESKÝ TELECOM, a. s., celkem 280 tisíc uživatelů internetu, což je o 449% více než ve stejném období loňského roku. Tento fakt je připisován převážně úspěchu Quick.cz, což je portál a bezplatný přístup k internetu, který byl spuštěn na počátku října loňského roku.

Konsolidované provozní náklady činily celkem 7,5 miliardy Kč, což představuje meziroční nárůst o 10%. Provozní náklady byly ve velké míře i nadále ovlivňovány změnami v telekomunikačním prostředí, jako například platby za propojení, které souvisí s boomem mobilních telefonů. Platby provozovatelům jiných sítí se meziročně zvýšily o 6% na 2,0 miliardy Kč - jde o kombinaci 20% nárůstu konsolidovaných plateb za vnitrostátní propojení domácím operátorům a 14% pokles plateb zahraničním operátorům.

Pokračující důraz kladený na zvyšování provozní efektivity měl za následek další snížení počtu zaměstnanců. Celkový počet zaměstnanců (vyjma zaměstnanců EuroTel Praha, spol. s r.o.) byl na konci prvního čtvrtletí 16 357, což představuje meziroční pokles o 16%. V důsledku toho se počet linek připadajících na jednoho zaměstnance z oblasti pevných linek zvýšil na 235 ze 198 - jde o 18% navýšení. Celkový počet zaměstnanců společnosti EuroTel Praha, spol. s r.o., ke konci čtvrtletí vzrostl o 28% na 2 199 zaměstnanců.

Konsolidovaný EBITDA na konci prvního čtvrtletí dosáhl 6,7 miliardy Kč a marže EBITDA tak dosáhla zdravé hodnoty 47%. Konsolidované odpisy za první čtvrtletí představují částku 4,0 miliard Kč, což je meziroční nárůst o 14%, který odráží pokračující investice do krátkodobějších aktiv. V důsledku toho dosáhl EBIT 2,7 miliardy Kč, což je meziročně 19% pokles. Zisk před zdaněním dosáhl 2,1 miliardy Kč a čistý zisk 1,5 miliardy Kč.

Čistá výše peněžních prostředků použitých v investiční činnosti (vyjma cenných papírů) dosáhla 4,6 miliardy Kč.

ČESKÝ TELECOM, a.s., získal v šestém ročníku ankety Peagas Signum Temporis cenu za nejvíce informačně otevřenou firmu domácího kapitálového trhu v loňském roce. V této kategorii byly posuzovány společnosti z hlavního a vedlejšího trhu pražské burzy, kde je povinnost informovat nejpřísnější. Hodnocení zahrnovalo veřejné hlasování asi tisíce odborníků a zástupců tisku a devítičlenné odborné komise.

ČESKÝ TELECOM, a.s., je s téměř čtyřmi milióny provozovaných telefonních stanic vedoucí telekomunikační společností v České republice. Prostřednictvím zásadní přestavby sítě, uskutečněné zejména ve druhé polovině 90. let, rozšiřuje nabídku o nejmodernější telekomunikační produkty. Pozornost přitom věnuje především využití růstového potenciálu datových a internetových služeb.

ČESKÝ TELECOM, a.s., patří podle své tržní kapitalizace a objemu obchodů k nejvýznamnějším firmám na českém kapitálovém trhu. Akcie společnosti jsou ve formě GDR obchodovány i na London Stock Exchange. Rating ČESKÉHO TELECOMU, a.s., trvale patří k nejvyšším, které mohou české společnosti získat od renomovaných mezinárodních ratingových agentur.

 www.telecom.cz
tisková zpráva

Článek ze dne 3. května 2001 - čtvrtek