logo itpoint.cz

Internet OnLine informuje o provozu a novinkách portálu QUICK.CZ

QUICK.CZ se podařilo velice rychle získat v sílící konkurenci významné postavení mezi portály ostatních poskytovatelů bezplatného internetového připojení v České republice.

Internet OnLine, divize Českého Telecomu a dceřiná společnost M.I.A. uvedly v říjnu loňského roku v souvislosti se zavedením služby bezplatného přístupu do internetu QUICK.cz na trh také nový portál www.QUICK.cz. Také jemu se podařilo velice rychle získat v sílící
konkurenci významné postavení mezi portály ostatních poskytovatelů bezplatného internetového připojení v České republice. Svědčí o tom vývoj návštěvnosti v prvních dvou měsících provozu :

měsíc počet vyžádaných stran počet unikátních adres počet návštěv
říjen 2000 5,22 mil. 120,6 tisíc 0,833 mil.
listopad 2000 6,64 mil. 360,2 tisíc 1,253 mil.
prosinec 2000 6,4 mil. 459,1 tisíc 1,387 mil.

Srovnání s dalšími portály poskytovatelů bezplatného připojení vystihuje graf, jehož data jsou získána z pravidelného měsíčního iAuditu společnosti Taylor Nelson Sofres.

Tento graf je k dispozici na internetové adrese http://www.protext.cz

Z výše uvedených čísel vyplývá, že portál nekopíroval sezónně klesající zájem o webové servery ostatních poskytovatelů bezplatného připojení, který se pohyboval ve sledovaném období v rozmezí 10 procent - 30 procent běžné měsíční návštěvnosti, ale i v prosinci zaznamenal standardně vysoký zájem a dostává se tak do skupiny vyhledávaných a úspěšných portálů na našem internetovém trhu.

Důvodem pak je především bohatá obsahová náplň a postupně se vyvíjející grafická úprava. Hlavním signálem k těmto změnám jak
ve struktuře, tak i obsahu portálu, jsou především ohlasy uživatelů na konkrétní elektronické tituly portálu a jeho služby. U nejnavštěvovanějšího místa celého portálu Qsearch - vyhledavače tak došlo v průběhu listopadu minulého roku ke zprovozněním
fulltextového vyhledávání, které umožňuje rozeznávat všechny složité konstrukce češtiny. Velká část uživatelů klade důraz také
na aktuálnost informačního obsahu Qnews.

Z tohoto důvodu byla od 1.ledna 2001 zavedena služba přímého rozesílání informací ze zpravodajství elektronickou poštou. Aktuální informace z domova, ze světa, sportu a financí se tak distribuují několikrát denně v závislosti na počtu nových zpráv a informací.

Návštěvníci portálu, kteří mají zájem o tuto službu, se mohou registrovat na adrese http://news.quick.cz . Také Qpočasí zareagovalo na sezónní požadavky a nabízí od ledna letošního roku denní aktuální sněhové zpravodajství na adrese http://pocasi.quick.cz/ .

Velmi populární jsou také oblasti Qvtipy a Qpohlednice. Velký zájem zaznamenaly pohlednice především v době Vánoc, kde v období
od 20.prosince 2000 do 23. prosince 2000 přesáhl každý den počet odeslaných pohlednic hranici dvou tisíc. Uživatelé oceňují především jejich pestrý výběr, možnost vlastní grafické úpravy textu, který mohou přikládat k pohlednici a jednoduchý a rychlý
způsob odesílání. Od počátku existence pohlednic na portálu QUICK.cz (18.října 2000) jich bylo odesláno více než 50.000.

Záměrem tvůrců portálu je rozšířit v nejbližší době oblast zábavy. Již v listopadu došlo k nové nabídce v oblasti Qhoroskopy, která byla posílena o stránku věnovanou numerologii ( http://horoskopy.quick.cz ). Uživatel si může po zadání svého data narození a jména zobrazit vlastní numerologický horoskop v dlouhodobém i denním kontextu. Každý vlastník kapesního počítače typu Palm Pilot, Visor nebo jakýkoli WindowsCE hardware může mít Qhoroskopy, Qtv (televizní program na celý týden) a Qvtipy s sebou pomocí software AvantGO, který je také k dispozici na stránkách portálu.

Mezi čerstvé novinky patří i Qinzerce ( http://inzerce.quick.cz ) nabízející všem uživatelům portálu QUICK.CZ možnost vlastní personální inzerce v podobě známé nejen z denního tisku, ale i z Internetu. Přístup na portál je připraven i pro vlastníky mobilních
telefonů s wapovými službami. Ti si již dnes mohou prohlédnout některé jeho služby (Qvtipy, Qpočasí, Qtv a Qhoroskopy). Počet
aplikací se bude i nadále rozrůstat.

Úspěch portálu také výrazně podpořila silná reklamní kampaň, založená na originálních televizních spotech a jednotných layoutech pro inzeráty a billboardy. Podle právě probíhajících nezávislých výzkumů patří povědomí o značce QUICK, a to jak bezplatném připojení, tak i o portálu, v současné době v obou kategoriích k nejsilnějším a řadí tak oba produkty k renomovaným a žádaným internetovým službám v České republice.

 www.quick.cz
tiskový zpráva

Článek ze dne 25. ledna 2001 - čtvrtek