logo itpoint.cz

Internet OnLine uzavřel spolupráci s Microsoft

V rámci programu Microsoft Certified Partner uzavřeli Internet OnLine a Microsoft partnerství, které je potvrzením schopnosti internetového poskytovatele připojení vyvíjet a řešit na profesionální úrovni zákaznické projekty s pomocí technologií Microsoft.

INTERNET OnLine, organizační jednotka ČESKÉHO TELECOMU, uzavřel v listopadu 2001 partnerství se společností MICROSOFT s.r.o. v rámci programu Microsoft Certified Partner. Toto partnerství je potvrzením schopnosti internetového poskytovatele připojení vyvíjet a řešit na profesionální úrovni zákaznické projekty s pomocí technologií Microsoft.

INTERNET OnLine se tak stal jednou z firem, které splňují daná kritéria a garantují tak svou schopnost na vysoké úrovni plně uspokojit požadavky zákazníků. Certifikací má INTERNET OnLine zaručen nejen exkluzivní přístup k informacím včetně školení a produktů již v době vývoje nového software, ale rovněž technickou podporu. Jeho zákazníci pak mají zaručeno kvalitní nasazení všech produktů Microsoft. INTERNET OnLine na ně navazuje svými vlastními službami, případně integruje s produkty dalších partnerů. Značka Microsoft Certified Partner je pro zákazníky INTERNET OnLine zárukou kvality, kompetence a zkušeností, prověřených při realizaci zákaznických řešení.

Program Microsoft Certified Partner sdružuje nezávislé řešitelské firmy, které pomáhají zákazníkům řešit jejich problémy při nasazování informačních technologií ve všech oblastech - při návrhu, vývoji, implementaci, integraci, školení, technické podpoře atd.

 www.iol.cz
tisková zpráva

Článek ze dne 29. listopadu 2001 - čtvrtek