Internet OnLine uzavřel spolupráci s Microsoft

V rámci programu Microsoft Certified Partner uzavřeli Internet OnLine a Microsoft partnerství, které je potvrzením schopnosti internetového poskytovatele připojení vyvíjet a řešit na profesionální úrovni zákaznické projekty s pomocí technologií Microsoft.

INTERNET OnLine, organizační jednotka ČESKÉHO TELECOMU, uzavřel v listopadu 2001 partnerství se společností MICROSOFT s.r.o. v rámci programu Microsoft Certified Partner. Toto partnerství je potvrzením schopnosti internetového poskytovatele připojení vyvíjet a řešit na profesionální úrovni zákaznické projekty s pomocí technologií Microsoft.

INTERNET OnLine se tak stal jednou z firem, které splňují daná kritéria a garantují tak svou schopnost na vysoké úrovni plně uspokojit požadavky zákazníků. Certifikací má INTERNET OnLine zaručen nejen exkluzivní přístup k informacím včetně školení a produktů již v době vývoje nového software, ale rovněž technickou podporu. Jeho zákazníci pak mají zaručeno kvalitní nasazení všech produktů Microsoft. INTERNET OnLine na ně navazuje svými vlastními službami, případně integruje s produkty dalších partnerů. Značka Microsoft Certified Partner je pro zákazníky INTERNET OnLine zárukou kvality, kompetence a zkušeností, prověřených při realizaci zákaznických řešení.

Program Microsoft Certified Partner sdružuje nezávislé řešitelské firmy, které pomáhají zákazníkům řešit jejich problémy při nasazování informačních technologií ve všech oblastech - při návrhu, vývoji, implementaci, integraci, školení, technické podpoře atd.

 www.iol.cz
tisková zpráva

Článek ze dne 29. listopadu 2001 - čtvrtek

Ušetřete peníze větším využitím proxy serverů
Aktuální články

Moderní trendy a zapojení ICT technologi...

Ještě dokonalejší vzdálená správa koncov...

Benefice ArtForum ICZ pomáhá projektu Mů...

V INVENTI pracuje 25 procent žen - dvojn...

SAS Visual Analytics v cloudu za zvýhodn...

Prestižní evropská cena za rozvoj cloudo...

RAD Studio 10.2 s podporou Linuxu

Digitalizace a Průmysl 4.0 v praxi

ČTÚ vyhlásil aukci kmitočtů v pásmu 3,7 ...

Jak zvýšit efektivitu provozu datového c...

Spolehlivá ochrana a ukládání dat pro po...

SUSE Linux Enterprise Server pro KunLun ...

Zálohování a obnova dat pro virtuální se...

Novicom představí svá řešení na 20. ročn...

itself investuje 50 milionů korun do mod...

Dopady eIDAS a GDPR nejen do veřejné spr...

Novicom opět na konferenci SecTec Securi...

Nové nástroje InterBase 2017 pro plný mo...

Barracuda Web Security Service v cloudu ...

GPS navigace Mio 5400 je mezi nejpopulár...