logo itpoint.cz

Internet používá 26 procent populace České republiky

Z části analýzy, která se týká ČR rovněž vyplývá, že počet uživatelů mobilních telefonů je výrazně vyšší mezi uživateli internetu, celkem jde o 79 %, než v celkové dospělé populaci (54 %).

Mezi muži je to 30 procent, mezi ženami pak 21 procent. Toto je výsledek šetření, které proběhlo v Evropě, Severní a Jižní Americe a Asijsko-pacifické oblasti. Šetření se zúčastnilo 42 tisíc respondentů. Vyplývá to ze zprávy, kterou zveřejnila společnost Sofres Faktum.

25 procent uživatelů internetu v ČR uvádí, že uvažuje o online objednávce zboží nebo služeb v nejbližších šesti měsících. Celosvětově vzrostl počet uživatelů, kteří nakoupili online o 50 procent. Globálně nakupuje přímo či nepřímo na internetu 27 procent světové populace. Z části analýzy, která se týká ČR rovněž vyplývá, že počet uživatelů mobilních telefonů je výrazně vyšší mezi uživateli internetu, celkem jde o 79 procent, než v celkové dospělé populaci (54 procent).

Do celosvětového výzkumu pod názvem Global e-Commerce Study se ČR zapojila teprve podruhé. Rozhovory byly realizovány v 36 zemích z celého světa. Dotazování proběhlo od března do května letošního roku převážně formou offline face-to-face rozhovorů. V ČR bylo dotázáno 978 respondentů z reprezentativního souboru dospělé populace. Sběr dat v ČR probíhal ve dnech mezi 30. březnem a 6. dubnem tohoto roku.

 http://www.pointa.cz - Česká informační agentura
kaj

Článek ze dne 10. července 2001 - úterý