logo itpoint.cz

Internet zná své uživatele

Již jsou zveřejněny výsledky komplexního výzkumu českého Internetu v rámci grantu MK ČR.

V lednu 2001 byl ukončen jednoletý výzkumný projekt "Struktura a využití českého Internetu v roce 2000", jehož zadavatelem bylo Ministerstvo kultury ČR.

Nositelem odborného grantu byla společnost Network Media Service, s.r.o., zabývající se sociologickým a marketingovým výzkumem.

Výzkum kombinoval kvalitativní i kvantitativní sociologické přístupy a byly v něm použity jak klasické sociologické výzkumné metody, tak zcela původní metodologie on-line výzkumu. Výzkumný projekt byl koncipován tak, aby popsal současnou sociodemografickou strukturu uživatelů českého Internetu (celkem odpovědělo téměř 5.000 respondentů), ale také úlohu tvůrců a osobností českého Internetu v procesu jeho vývoje. Multimetodický přístup a zapojení dvou zásadních typů aktérů Internetu byl klíčem k celistvému popsání struktury českého Internetu.

Z výsledků analýz "kdo jsou uživatelé českého Internetu" vyplývá, že :

Na českém Internetu je početná skupina nezaměstnaných, kterou však téměř z devíti desetin tvoří studenti.

Kompletní výstupy výzkumu, včetně grafů, naleznete na www.vyzkuminternetu.cz .

Článek ze dne 8. března 2001 - čtvrtek