logo itpoint.cz

Jak to vlastně bylo se štiřínskou štěnicí ?

Krátké zamyšlení specialistů z firmy na ochranu proti odposlechu ke známé kauze objevení štěnice na zámku Štiřín.

Společnost Probin, s.r.o. působí čtyři roky v oboru ochrany proti odposlechu a je prověřena Národním bezpečnostním úřadem do stupně tajné. Z tohoto titulu si specialisté společnosti dovolují zaujmout stanovisko k celé kauze.

Analýza zpráv z tisku

Stanovisko firmy Probin s.r.o.

Skutečnost, že se jednalo o základní typ radiomikrofonu, naznačuje, že odposlech neinstalovala žádná státní bezpečnostní složka nebo správce objektu. Pokud by tato skupina lidí měla zájem monitorovat konferenční místnost, tak by použila mnohem vyspělejší techniku, kterou by nebylo možné odhalit frekvenčním analyzátorem.

Podle našeho názoru proměření frekvenčního spektra v místnostech, kudy kabely procházejí, z důvodu zamezení rušení není standardní postup, protože datové kabely jsou zpravidla kvalitně stíněny. Z tohoto důvodu se jeví tato verze jako velice nepravděpodobná.

Pravdivost předchozího bodu potvrzuje posudek Bezpečnostní informační služby. Ta uvádí, že vysílač nebyl aktivní. Firma BCD jej tedy nemohla odhalit frekvenčním analyzátorem při instalaci PC sítě, ale jiným technickým zařízením pro vyhledávání odposlechu. Pokud zařízení opravdu aktivní nebylo.

Mohlo dojít k úniku utajovaných skutečností ? Dle tvrzení Aleše Pospíšila "v uvedeném období nedošlo k žádnému úniku utajovaných skutečností". Jestliže byl prostředek odhalen výše uvedeným způsobem, pak určitě pracoval a k úniku informací mohlo dojít.

Pokud se jedná o prostory, kde jsou projednávány skutečnosti zařazené dle zákona o utajovaných skutečnostech do stupně tajné popřípadě přísně tajné, což v tisku nikdo jednoznačně nevyloučil, pak by místnost musela být dle zákona chráněna proti odposlechu. V tomto případě by byl odposlechový prostředek odhalen mnohem dříve nebo by v prostorách musel pracovat s něčím vědomím.

Ze skutečnosti, že byl odposlech odhalen defacto náhodně při instalaci PC sítě, vyplývá, že prostory určené k jednání na takovéto úrovni nejsou zřejmě žádným způsobem chráněny proti úniku informací. I základní obranně-technický prostředek by během
několika málo okamžiků poskytl informaci o odposlechu pracujícím na principu předávání informace radiovou cestou.

Kdo mohl mít zájem monitorovat konferenční místnosti zámku :

  1. Provozovatel a majitel ? Jeho motivací mohlo být získávání informací za účelem jejich dalšího využití ve svůj prospěch. Ale proč tedy před zahájením instalace PC sítě nedemontoval celé zařízení ? Pokud by k instalaci přistoupil majitel objektu, jistě by použil k získávání informace prostředek, který vysílá informaci po vedení a byl by trvale napájen. Zvláště když k tomu měl ideální podmínky při rekonstrukci konferenční místnosti.

  2. Subjekt, který vede obchodní jednání na zámku např. se zahraničními subjekty? Informace z takového jednání mohou mít značnou cenu. Způsob odposlechu nasvědčuje krátkodobé instalaci za účelem monitorování jednoho konkrétního jednání. Možnost nechat protistranu pět minut před jednáním nebo v jeho průběhu probrat ty nejdůležitější body, a přitom je vyslechnout, může ušetřit nemalé finanční prostředky.

  3. Poslední skupinou lidí, která má motivaci sledovat jednání na zámku, jsou bezesporu státní složky. Jednalo by se však s největší pravděpodobností o dlouhodobé monitorování, což nekoresponduje s informací, že prostředek byl napájen bateriově. Při provádění opakovaných obranně-technických prohlídek a zavedení režimových opatření lze riziko ztráty důležitých informací značně minimalizovat.

Ing. Jiří Schmidt
http://www.probin.cz

Článek ze dne 4. června 2001 - pondělí