logo itpoint.cz

Jen velmi málo se v následujících letech zvýší obrat z telekomunikačních služeb založených na pevných linkách

Podle nejnovějšího průzkumu společnosti IDC, zaměřeného na telekomunikační trhy v České republice, Maďarsku, Polsku a na Slovensku, se tyto příjmy zvýší z 5,8 miliardy dolarů v roce 2000 na  6,9 miliardy dolarů v roce 2005.

Jen velmi málo se v následujících letech zvýší obrat z telekomunikačních služeb založených na pevných linkách. Podle nejnovějšího průzkumu společnosti IDC, zaměřeného na telekomunikační trhy v České republice, Maďarsku, Polsku a na Slovensku, se tyto příjmy zvýší z 5,8 miliardy dolarů v roce 2000 na  6,9 miliardy dolarů v roce 2005.

Zpráva IDC konstatuje, že po dlouhém období bezprecedentního růstu nyní sektor telekomunikací  ve střední Evropě směřuje od zvýšení dostupnosti základních služeb k zajištění služeb s vyšší přidanou hodnotou, jak v oblasti hlasových, tak i datových sítí. Přestože segment pevných linek již nebude pokračovat ve výrazném růstu, u některých jeho částí je potenciál vysokého růstu nadále vysoký - například u služeb ISDN a datové komunikace. Zatímco segment datových komunikací tvořil v roce 2000 devět procent obratu trhu v oblasti pevných linek, v roce 2005 má zaujímat 16 procent z celkového obratu.

Dostupnost základních telekomunikačních služeb v České republice již v současné době není podle IDC problémem. Konkurence se zaměřuje především na snižování cen a stimulaci poptávky, méně se pak zatím orientuje na služby s vysokou hodnotou, jako jsou především mezinárodní telefonní hovory a datové komunikace pro firemní segment. Nižší ceny za základní telefonní služby se promítají do mírného poklesu obratu, který v roce 2000 činil 844 milionů dolarů.

Segment datových komunikací oproti tomu zaznamenává silný nárůst a jeho obrat se má v ČR do roku 2005 více než zdvojnásobit na 233 milionů dolarů. Očekává se, že hlavními motory růstu v krátkodobém až střednědobém výhledu budou digitální pronajaté linky a služby Frame Relay, zatímco v dlouhodobém výhledu to budou virtuální privátní sítě založené na protokolu IP (IP-VPN). Rostoucí konkurence podle IDC snižuje ceny, zvyšuje propustnost dat a zlepšuje kvalitu svých služeb. Počet digitálních pronajatých linek poroste do roku 2005 podle očekávání průměrně o 19 procent ročně, zatímco analogové pronajaté linky jsou na sestupu. Celkově má ve čtyřech sledovaných zemích obrat trhu s datovými komunikacemi v roce 2005 dosáhnout výše 1,1 miliardy dolarů, což je téměř dvakrát více než v roce 2000.

 http://www.pointa.cz - Česká informační agentura
pk

Článek ze dne 9. srpna 2001 - čtvrtek